Thứ ba, 23/04/2019 01:01 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã

28/07/2010, 10:33 (GMT+7)

Bạn đọc gửi từ hòm thư: ubndxaphuxuan@gmail.com xin hỏi:

Tôi đang làm cán bộ Tài chính - Kế toán tại UBND xã nhưng do tôi làm hơi cứng nên đã làm mất lòng Bí thư Đảng ủy xã nên Bí thư đã triệu tập BCH Đảng ủy xã họp để bỏ phiếu thăm dò để chuyển tôi sang làm một công việc khác không phù hợp với chuyên môn và bằng cấp mà tôi đã học. Trong thời gian công tác, tôi đã hoàn thành tốt mọi công việc được giao, không vi phạm kỷ luật vì vậy tôi muốn hỏi luật gia, BCH Đảng ủy làm như vậy là đúng hay sai?

Trả lời:

Căn cứ vào Luật Cán bộ, công chức và các Nghị định của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn quy định:

Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức cấp xã đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy đảng, bảo đảm nguyên tắc tập thể, dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đang đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghĩa vụ của cán bộ, công chức cấp xã là phải chấp hành nghiêm chỉnh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ công vụ theo đúng quy định của pháp luật;

Có nếp sống lành mạnh, tôn trọng nhân dân, không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền;

Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ của công; bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật… Gương mẫu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phường, thị trấn, liên hệ chặt chẽ với nhân dân… Chấp hành sự điều động, quyết định phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; khi có căn cứ để cho là quyết định đó là trái pháp luật thì phải báo cáo với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả việc thi hành quyết định đó.

Cán bộ, công chức cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; cán bộ, công chức cấp xã giữ chức vụ lãnh đạo còn phải chịu trách nhiệm về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền theo quy định. Việc BCH Đảng ủy xã thực hiện việc bỏ phiếu thăm dò chuyển chị sang làm công việc khác không đúng với chuyên môn của chị thì không trái quy định của pháp luật cũng như nguyên tắc lãnh đạo của Đảng mà đó là một biện pháp của người lãnh đạo trước khi điều động cán bộ và khi điều động chắc chắn lãnh đạo sẽ hỏi ý kiến của cá nhân chị. Lúc đó chị có quyền đề đạt nguyện vọng của mình để lãnh đạo bố trí sắp xếp làm việc theo đúng chuyên môn của mình.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận