Thứ ba, 17/07/2018 08:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Một số quy định về trường mầm non dân lập

09/10/2012, 10:20 (GMT+7)

Tôi xin nhờ luật gia tư vấn cho biết những điều kiện để được thành lập trường mầm non dân lập và các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với trường mầm non như thế nào?

Bạn đọc gửi từ hòm thư: tuoihoa@gmail.com, hỏi:

Tôi là giáo viên dạy mầm non dân lập đã nhiều năm. Vừa qua tôi đã có bằng cao đẳng mẫu giáo và rất muốn sau này sẽ được thành lập một trường mầm non do mình quản lý. Tôi xin nhờ luật gia tư vấn cho biết những điều kiện để được thành lập trường mầm non dân lập và các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với trường mầm non như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại quy chế về tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2012 ngày 15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Nhà trường, nhà trẻ dân lập được phép thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ dân lập.

Nhà trường, nhà trẻ dân lập được phép hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện sau:

Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định (Điều 22 của Quy chế); Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủng loại, số lượng, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động giáo dục theo quy định (Điều 29 của Quy chế); Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân lập đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động; Có tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Có quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập; Có Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ dân lập.

Trong thời hạn tối đa 2 năm kể từ ngày có quyết định thành lập, nếu nhà trường, nhà trẻ dân lập có đủ các điều kiện quy định như đã nêu trên thì được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục; hết thời hạn quy định, nếu không đủ điều kiện cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập hết hiệu lực.

Về chính sách ưu đãi đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập được quy định:

Nhà trường, nhà trẻ dân lập được nhà nước giao đất hoặc cho mượn, cho thuê đất; được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí hoạt động; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và các chính sách khác theo quy định.

Nhà nước hỗ trợ ngân sách để nhà trường, nhà trẻ dân lập thực hiện trả lương giáo viên (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo thang bảng lương giáo viên mầm non, được nâng lương theo định kỳ, được tham gia đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác như giáo viên có cùng trình độ đào tạo đang hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận