Thứ tư, 29/01/2020 08:43 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Mức lương tối thiểu vùng cho người lao động

01/02/2013, 10:34 (GMT+7)

Nay em xin luật gia nêu rõ những quy định mới của Nhà nước về mức lương tối thiểu mà DN cho người lao động theo từng vùng miền.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: honaidn78@gmail.com xin hỏi:

Em làm việc trong DN (Cty TNHH). Trong tình hình hiện nay nền kinh tế đang suy thoái, nhiều DN phá sản, công nhân không có việc làm vì vậy mức lương mà DN trả đều cho công nhân đã là may mắn, chưa nói đến cá DN nợ lương người lao động.

Nay em xin luật gia nêu rõ những quy định mới của Nhà nước về mức lương tối thiểu mà DN cho người lao động theo từng vùng miền.

Trả lời:

Theo quy định Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 4/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở DN, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động như sau:

Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với DN như sau:

+ Mức 2.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

+ Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

+ Mức 1.800.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

+ Mức 1.650.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu vùng quy định nêu trên là cơ sở để DN và người lao động thỏa thuận tiền lương bảo đảm: Mức tiền lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do DN tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Mức lương tối thiểu vùng quy định quy định nêu trên áp dụng đối với DN xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương theo quy định tại Điều 57 Bộ luật Lao động như sau:

+ Đối với DN đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, các mức lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp với các thỏa thuận và quy định của pháp luật lao động.

+ Đối với DN chưa xây dựng thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để tính các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Khuyến khích các DN trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại khoản 1 điều 3 và khoản 1 Điều này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/1/2013. Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng từ ngày 1/1/2013.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận