Thứ sáu, 17/08/2018 02:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mức trợ cấp cho cán bộ y tế

17/03/2014, 09:58 (GMT+7)

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, sẽ có hai mức trợ cấp là 0,8 lần hoặc 0,7 lần, tính theo mức lương tối thiểu cho cán bộ y tế.

Bạn đọc gửi từ hòm thư thuvinh@gmail.com xin hỏi:

Tôi là cán bộ y tế của một bệnh viện mới được điều chuyển về công tác tại Trung tâm điều dưỡng. Xin hỏi về chế độ chính sách đối với cán bộ y tế đang làm việc tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Trả lời:

Theo Quyết định số 11/2014 ngày 18/2/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ viên chức làm việc tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; cán bộ viên chức làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội, quyết định này thay thế cho Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND Thành phố trước đây quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công là cán bộ, viên chức làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội theo hệ số của mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định như sau:

Hệ số trợ cấp bằng 0,8 lần mức lương tối thiểu áp dụng đối với các cán bộ, viên chức đang làm việc tại các đơn vị như sau:

- Các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Khu điều dưỡng người tâm thần, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, các Trung tâm bảo trợ xã hội số I, II, III, IV, Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật.

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế: Bệnh viện Tâm thần Hà Nội; Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hà Nội, Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng, Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức, Trung tâm Phòng chống Lao và bệnh Phổi Hà Đông.

Hệ số trợ cấp bằng 0,7 lần mức lương tối thiểu áp dụng đối với các cán bộ, viên chức đang làm việc tại các Trung tâm bảo trợ xã hội khác và Trung tâm điều dưỡng người có công, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công.

Trên đây là những quy định mới nhất, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận