Chủ nhật, 21/04/2019 03:32 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Muốn Đảng mạnh phải loại bỏ chủ nghĩa cá nhân

06/01/2012, 14:36 (GMT+7)

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành (BCH) Trung ương đang thảo luận, cho ý kiến xung quanh vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay...

Trước khi họp Trung ương lần này, tôi được Bộ Chính trị cho phép tham gia ý kiến đóng góp và tôi cũng đã gặp trực tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi khá kỹ về Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành (BCH) Trung ương đang thảo luận, cho ý kiến xung quanh vấn đề quan trọng đó. Qua theo dõi, tôi thấy tinh thần đấu tranh của các đồng chí ủy viên Trung ương là hết sức đáng ghi nhận. Nhiều đồng chí đã thẳng thắn nói lên những vấn đề thực tế của những yếu kém trong Đảng, vai trò, trách nhiệm của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng. Đây là một điều đáng hoan nghênh và rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Vì sao lại như vậy? Bởi công tác xây dựng Đảng hiện đang là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Với một tinh thần thẳng thắn như vậy, chúng ta tin tưởng BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ có những giải pháp thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Bởi đây là vấn đề cấp bách.

Vậy vì sao Bộ Chính trị, Ban Bí thư lại đặt vấn đề cấp bách đối với công tác xây dựng Đảng? Tôi cho rằng, trước hết là do tình hình phát triển mạnh mẽ của thế giới và trong nước đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới. Nhưng quan trọng hơn chính là bản thân Đảng ta đang tồn tại không ít hạn chế, yếu kém. Vì thế chúng ta phải tiến hành sửa chữa, khắc phục để Đảng ngày càng mạnh, làm tròn được vai trò cầm quyền và thực hiện tốt trọng trách mà nhân dân giao phó, nếu không làm được thì rất nguy hại cho Đảng, cho chế độ ta. Từ suy nghĩ đó, tôi cho rằng, hội nghị lần này Trung ương đặt vấn đề như thế là rất đúng. Nó đã đúng rồi thì chúng ta phải có biện pháp sao cho đúng để giải quyết có hiệu quả.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu Đảng phải tự đổi mới, tự tu dưỡng, tự rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Nếu Đảng không làm được những vấn đề nêu trên, thì không những Đảng tự mình đánh mất lòng tin của nhân dân, mà còn không thể đảm đương được vai trò lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội. Và nếu để điều đó xảy ra, Đảng có tội với nhân dân, với dân tộc. Cấp bách chính là ở đó.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là vì sao chúng ta chưa làm được? Chúng ta đặt vấn đề rất trúng, rất đúng nhưng chúng ta làm chưa triệt để, thậm chí bản thân từng cán bộ, đảng viên, từng nhân tố trong bộ máy của Đảng chưa hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc hội nghị đề cập, gợi mở nhiều vấn đề rất đúng, rất trúng đối với công tác xây dựng Đảng để Trung ương tiến hành thảo luận, cho ý kiến. Đặc biệt, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu lên ba vấn đề trọng tâm; đồng thời đặt ra câu hỏi là: Nhìn lại từ Đại hội VIII đến nay, chúng ta đều thấy rất rõ những mặt làm được và cả những mặt chưa làm được trong công tác xây dựng Đảng, vấn đề là vì sao những yếu kém trong Đảng vẫn chậm được khắc phục?

Trước hết, tôi phải khẳng định rằng: Đảng đã có khắc phục hạn chế, yếu kém bởi nếu không khắc phục thì Đảng không thể tồn tại, không đủ năng lực để lãnh đạo đất nước được như hiện nay. Nhưng việc khắc phục đó chưa theo kịp với tình hình, thậm chí có những suy thoái còn nặng hơn, trầm trọng hơn. Tại Đại hội XI Đảng cũng đã chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… và chỉ rõ rất nhiều biểu hiện như chạy chức, chạy quyền, chạy huân chương… Những vấn đề nêu trên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu rõ trong bài phát biểu của mình tại phiên khai mạc hội nghị.

Mấy ngày nay dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm đến những vấn đề của Đảng đang thảo luận và rất vui mừng khi nghe bài phát biểu khai mạc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thấy Đảng ta đã nhận ra thiếu sót khuyết điểm. Đó là một tín hiệu mừng cho Đảng. Nó thể hiện rõ lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào Trung ương, vào các đồng chí ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chính sự kỳ vọng và niềm tin lớn đó đặt ra yêu cầu rất cao và trách nhiệm rất lớn đối với từng đồng chí ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong xác định chủ trương và thể hiện quyết tâm thực hiện.

Sinh thời, Bác Hồ từng dạy: Đảng phải luôn luôn tự chỉnh đốn mình. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở phải luôn tự soi mình. Nhưng vấn đề là có soi không và soi rồi thì thấy mình có vấn đề gì không? Đâu là cái hay, đâu là cái không hay? Do vậy, mọi người phải tự xem lại mình. Thật tiếc là chúng ta chưa đạt được vấn đề đó. Nếu từng người không tự mình soi mình thì không thể giữ được sự trong sạch. Soi mình, chính là tự mình phát hiện ra cái gì nó làm cho mình làm trái với đạo đức cộng sản. Đặc biệt là cán bộ cấp cao, nhất là đội ngũ cán bộ cốt cán đứng đầu bộ máy của Đảng và Nhà nước; những người nắm quyền lực được Đảng, nhân dân giao cho thì lại càng cần phải nêu cao và thường xuyên làm tốt việc này.

Đạo đức cộng sản biểu hiện ở chỗ: Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở từng cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị -xã hội phải đứng trên cái chung mà xem lại mình. Đối với cái chung, mình làm như thế nào, đối với bản thân, mình giữ sự trong sạch đến đâu? Hai cái đó đã nhuần nhuyễn chưa. Thực tình, tôi thấy là chưa được, hoặc có lúc được, có lúc chưa được, thậm chí có người hư hỏng, kéo dài; kể cả về quan điểm tư tưởng chính trị; kể cả việc giữ đạo đức trong sạch của người cộng sản. Như thế thì cái chất cộng sản không còn và như thế chúng ta cũng làm không đến nơi, đến chốn và nguyên nhân sâu xa nhất chính là chúng ta đã không đấu tranh triệt để với chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta chưa chữa trị được căn bệnh này. Chủ nghĩa cá nhân trong Đảng được ví như bệnh ung thư, nó hết sức nguy hiểm.

Còn về biện pháp, từ trước tới nay Đảng ta đã đề ra rất nhiều rồi, rất đúng, rất trúng rồi, nhưng chúng ta làm không đến nơi, đến chốn hoặc là không chịu làm, hoặc nói một đường, làm một nẻo. Tôi nói ví dụ, ai cũng hiểu, nguyên tắc tổ chức của Đảng là không cho phép một người có quyền quyết định bất kỳ việc gì. Nhưng thực tế thì lại có chuyện này. Khi triệu tập hội nghị thì số đông ngồi im, nhưng ra ngoài nói đủ thứ. Bác Hồ từng nói: Trong hội thì im lặng, nhưng ngoài hội thì nhiều mồm. Như thế là rất cá nhân. Thấy cái sai thì lờ đi, cái đúng không bảo vệ. Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì Đảng ngày càng hư hỏng và đến một lúc nào đó là mất chế độ.

Vậy bây giờ phải đặt vấn đề giám sát thế nào, chất vấn thế nào? Trung ương họp chất vấn phải cao hơn Quốc hội. Vậy Trung ương đã làm được chưa, tại sao không làm được? Tại sao không để Trung ương chất vấn. Chất vấn từ Tổng bí thư đến các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban của Đảng. Rồi hằng năm lấy phiếu tín nhiệm từ Tổng bí thư đến các đồng chí ủy viên Trung ương… Làm được thì tốt quá. Nhưng tại sao không dám làm, phải chăng là còn né tránh? Phát huy dân chủ trong Đảng, chất vấn xem công tác cán bộ, một người có thể quyết định được không? Ai cho phép, quy định nào? Lần này Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thử làm xem hiệu quả đến đâu.

Một vấn đề lớn nữa là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị. Đây là vấn đề rất hệ trọng nhưng tôi thật tiếc tại Hội nghị này Trung ương lại chưa có đủ thời gian để đề cập đến. Thực tế hiện nay đối với công tác xây dựng Đảng, nếu không nhận rõ được vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị là gì thì không thể có giải pháp thực hiện hiệu quả. Bác Hồ từng dạy: Kiến thiết đất nước gồm 4 yếu tố: Chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Bốn yếu tố này có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại, nhưng chính trị chính là yếu tố quyết định. Vì vậy, nếu suy thoái về tư tưởng chính trị thì sẽ dẫn đến suy thoái cả về kinh tế, xã hội và văn hóa. Như thế là đi chệch hướng, mà ở chúng ta chính là chệch hướng XHCN. Nghĩa là cái “chất” CNXH không được xây dựng cao lên, mà làm tụt đi, mặc dầu kinh tế có thể phát triển. Điều này trên thế giới đã có nhiều bài học và thực tế cũng đã và đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới…

Lần này, tôi được biết, Trung ương chưa có nhiều thời gian để thảo luận kỹ về vấn đề có tính lý luận đó, nhưng sau hội nghị này, Bộ Chính trị cần tiếp tục làm rõ, vì những vấn đề đó có liên quan mật thiết đến công tác xây dựng Đảng…

Chúng ta không sợ khuyết điểm, không sợ các thế lực phản động, thù địch lợi dụng, mà cái đáng sợ hơn là chúng ta có dám nhìn thẳng vào thực tế, nhận rõ khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa hay không. Đó là điều căn bản nhất và đó cũng chính là cách để chúng ta loại bỏ chủ nghĩa cá nhân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào Đảng…

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(Theo Quân đội nhân dân)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận