Thứ sáu, 19/10/2018 01:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Muốn dâu da đất sai quả

27/05/2010, 11:48 (GMT+7)

Tùy theo từng vùng sinh thái, tuy nhiên dâu da đất thường cho 3 vụ quả/năm: dâu chiêm chín vào tháng 5 âm lịch, dâu mùa chín vào tháng 8 âm lịch và dâu vụ muộn chín vào tháng 11 âm lịch...

Tùy theo từng vùng sinh thái, tuy nhiên dâu da đất thường cho 3 vụ quả/năm: dâu chiêm chín vào tháng 5 âm lịch, dâu mùa chín vào tháng 8 âm lịch và dâu vụ muộn chín vào tháng 11 âm lịch...

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 17 Báo NNVN số 105 ra ngày 27/5/2010)

KS. CẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận