Thứ hai, 25/06/2018 03:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Năm 2014 tiết kiệm chi ngân sách được 15.263 tỷ đồng

12/05/2015, 07:51 (GMT+7)

Tuy nhiên, vi phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản vẫn xảy ra khá nhiều và trong hầu hết các khâu của quá trình đầu tư.

Năm 2014  tiết kiệm chi ngân sách được 15.263 tỷ đồng

Trong khuôn khổ kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi thảo luận về báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014, đa số các thành viên Ủy ban đánh giá báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 đã nêu khá đầy đủ về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực của đời sống xã hội theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 đã có sự tiến bộ hơn những năm trước, góp phần sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và trong dân cư cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Một số lĩnh vực có sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng khích lệ. Năm 2014, cả nước đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của 46.796 dự án hoàn thành, qua thẩm tra đã tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 2.299 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tiết kiệm được 15.263 tỷ đồng kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát, cắt giảm được 290 giờ/năm thời gian làm thủ tục về thuế cho người nộp thuế, thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử, vận hành hệ thống thông quan điện tử. Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung cải cách giảm các thủ tục hành chính về đất đai, đảm bảo công khai, minh bạch, thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy bên cạnh kết quả đạt được, tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 còn nổi lên một số tồn tại, hạn chế. Điển hình như việc ban hành nghị định, thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật còn chậm. Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước tuy có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn hạn chế nhất định. Các vi phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản vẫn xảy ra khá nhiều và trong hầu hết các khâu của quá trình đầu tư. Tình trạng dàn trải, chậm tiến độ, nợ đọng xây dựng cơ bản còn lớn vẫn chưa được xử lý triệt để… Cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 mà Chính phủ đề ra, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời cần rà soát hệ thống định mức, chế độ, tiêu chuẩn để sửa đổi, bổ sung bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, đồng bộ và phù hợp; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán gắn với các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần bổ sung các số liệu, đánh giá cụ thể về kết quả tiết kiệm cũng như những lãng phí đã được phát hiện và xử lý; so sánh với kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với những năm trước; phân tích nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân còn để xảy ra lãng phí và đề ra giải pháp khắc phục.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận