Chủ nhật, 25/08/2019 07:11 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Năm 2018 Bộ NN-PTNT cắt giảm 77% hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành

21/12/2018, 07:15 (GMT+7)

Theo báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 2019 của Bộ NN-PTNT, năm 2018 Bộ cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành từ 7.698 dòng hàng xuống còn 1.768 dòng hàng, đạt tỷ lệ cắt giảm trên 77%.

Năm 2018 Bộ NN-PTNT cắt giảm trên 77% danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

Kết quả cắt giảm được thể chế hóa tại Thông tư 15 ban hành bảng mã HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN-PTNT thay thế Thông tư 24.

Bộ NN-PTNT cũng tiến hành cắt giảm 173/345 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 50%. Trong đó, 65 điều kiện được sửa đổi, đơn giản hóa, 108 điều kiện được bãi bỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia thị trường, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ NN-PTNT đã thực hiện việc chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm. Xóa bỏ căn bản tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan với việc phân công rõ ràng cho các đơn vị trực thuộc Bộ theo chuỗi ngành hàng theo hướng thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Bộ NN-PTNT cũng chủ động đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 32/63 TTHC liên quan tới kiểm tra chuyên ngành. Đến nay, Bộ đã hoàn thành việc ban hành 6/8 thông tư để thực thi phương án đơn giản hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Trong năm 2018, Bộ NN-PTNT rất tích cực, chủ động triển khai việc ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Đến nay, có 13 TTHC của Bộ đã kết với trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia, 18 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Qua đó, giúp giảm gánh nặng thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tiền đề quan trọng xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc áp dụng quản lý rủi ro, đồng thời góp phần giám sát hoạt động của cán bộ, chống nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ.

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận