Chủ nhật, 21/07/2019 01:17 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Năm 2018 mở 117 lớp đào tạo các nhóm nghề nông thôn

15/05/2018, 14:05 (GMT+7)

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của tỉnh năm 2018, tổng số lao động nông thôn dự kiến được đào tạo là hơn 3.362 người, với 117 lớp, 03 nhóm nghề gồm: trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản.

09-17-11_22552402_896320680516876_2877596511805228620_n

Cùng với đó là bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho 210 người là giáo viên, cán bộ làm công tác đào tạo nghề nông nghiệp với các lớp bồi dưỡng kiến thức về nông nghiệp, kỹ năng dạy nghề, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Lao động nông thôn tham gia học nghề nông nghiệp được hỗ trợ đầy đủ chi phí đào tạo nghề theo quy định; đồng thời được quan tâm giải quyết vấn đề phát triển sản xuất sau đào tạo nghề; ưu tiên hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất có quy mô lớn và tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các dự án, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện đào tạo năm 2018 là 3.567,085 triệu đồng.

Được biết, năm 2017, Đồng Tháp đã tổ chức được 44 lớp dạy nghề nông nghiệp theo chính sách của Đề án 1956, với 1.195 học viên tham dự.

NGUYỄN TOÀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận