Thứ ba, 19/02/2019 02:12 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nam Định triển khai dự án bảo tồn đất ngập nước

19/12/2011, 12:00 (GMT+7)

Năm 2012 được sự hỗ trợ của nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, Nam Định sẽ triển khai nhiều dự án, đề án bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước.

Vườn quốc gia Xuân Thủy
Theo ông Nguyễn Viết Cách, giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy, năm 2012 được sự hỗ trợ của nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, Nam Định sẽ triển khai nhiều dự án, đề án bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước. Tỉnh đặc biệt quan tâm đến các biện pháp thực thi hiệu quả đề án về quản lý hoạt động khai thác ngao giống tự nhiên ở cửa sông Hồng; phối hợp với các bên liên quan thực hiện Đề án cộng đồng tham gia quản lý rừng ngập mặn ở khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy. Trong năm 2012, tỉnh tiếp tục thực hiện pha thứ 05 của Dự án của Chương trình Liên minh đất ngập nước quốc tế (WAP) với các công việc được tiếp nối như trồng nấm, nuôi ong, làm VAC, nghiên cứu quy hoạch phát triển các sinh kế thay thế bền vững... Năm 2012 cũng là năm thứ 8 Nam Định hợp tác với Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) thực hiện các hoạt động tạo lập sinh kế thay thế bền vững và góp phần tăng cường năng lực cho cộng đồng dân cư khu vực xã Giao Xuân. MCD cũng đã ra mắt Dự án mới “Tăng cường sức đề kháng của cộng đồng ven biển (xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy) để thích ứng với biến đổi khí hậu" giai đoạn 2011-2014 nhằm tiếp nối các hoạt động truyền thống, mặt khác tìm kiếm các cơ chế thích nghi tốt hơn cho cộng đồng với biến đổi khí hậu ở khu vực. Bên cạnh đó, dự án "Xóa bỏ rào cản trong công tác bảo tồn thiên nhiên ở Vườn quốc gia Xuân Thủy" do Tổng cục môi trường thực hiện từ 2011-2014 cũng tiếp tục triển khai giai đoạn I. Đề tài "Quan trắc các ô định vị Rừng ngập mặn - Lượng giá hệ sinh thái rừng ngập mặn và bảo tồn Hệ sinh thái đất nước ở khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy" cũng thực hiện nhờ sự phối hợp với Viện khoa học Lâm nghiệp và Viện Khoa học quản lý môi trường. Ngoài ra, Nam Định còn hợp tác với IUCN - Mangrove for future (Chương trình rừng ngập mặn cho tương lai) thực hiện dự án “Xây dựng và tổ chức thực thi cơ chế đồng quản lý sử dụng khôn khéo và bền vững nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng ngập mặn ở khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy.” Hiện gói thầu xây lắp số 4 và Gói thầu thiết bị cho các công trình kiến trúc Khu Trung tâm hành chính - dịch vụ thuộc dự án xây dựng cơ bản vùng lõi (nguồn ngân sách đầu tư) cũng được thực hiện. Các công trình đang thi công gồm xây dựng mới 3 cầu trên tuyến đường Trục I - Cồn Ngạn, xây dựng mới và lắp đặt thiết bị cho Nhà giáo dục môi trường, Nhà công vụ, Nhà dịch vụ và các công trình phụ trợ tại Khu Trung tâm hành chính dịch vụ của Vườn... Dự án vùng đệm cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt bổ sung các Hạng mục công trình mới để đáp ứng yêu cầu phát triển của cộng đồng vùng đệm. Dự án này đã hoàn thành việc thiết kế, các thủ tục đấu thầu thi công gói xây lắp số 3 cho giai đoạn 2011-2013; giải ngân hoàn chỉnh kinh phí năm 2011 và tổ chức thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng các hạng mục công trình mới đường trục qua 5 xã cùng các công trình phúc lợi khác...

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận