Chủ nhật, 18/11/2018 03:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính

23/12/2014, 08:52 (GMT+7)

Năm 2015, tỉnh Phú Yên phấn đấu nâng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đạt hơn 60%, đến năm 2020 đạt trên 80%.

Ngoài ra, tỉnh còn phấn đấu đạt kết quả chỉ số CCHC giữ vững trong nhóm khá trở lên, được xếp trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số CCHC cấp tỉnh.

Đó là Chương trình hành động nâng cao chỉ số CCHC từ năm 2015 đến 2020 vừa được UBND tỉnh này ban hành.

Để thực hiện mục tiêu trên, Phú Yên đề ra 8 nhóm giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện như công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông.

Phấn đấu đến hết năm 2015, 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, sử dụng mạng nội bộ để trao đổi công việc; tổ chức giao ban trực tuyến hàng quý hoặc họp chuyên đề giữa UBND tỉnh, các sở, ban ngành với UBND cấp huyện.

Trước mắt, đến quý II/2015, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã phải được giải quyết theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, kiện toàn đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng đủ năng lực theo yêu cầu công tác…

PHƯƠNG NAM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận