Thứ hai, 25/06/2018 01:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nâng cao giá trị sản phẩm cam, quýt Hà Giang

25/06/2014, 09:28 (GMT+7)

Ngày 23/6, tại huyện Bắc Quang, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị "Triển khai Dự án phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm cam, quýt đến năm 2020".

Cam, quýt là cây ăn quả đặc sản của Hà Giang và được trồng tập trung tại 3 huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên. Tính đến cuối năm 2013, diện tích cam, quýt cho thu hoạch đạt trên 11.000 ha, sản lượng ước đạt khoảng 11.500 tấn.

Mặc dù cam, quýt của Hà Giang đã có uy tín trên thị trường trong nước, nhưng người làm vườn chưa áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, chưa đầu tư thâm canh đúng mức... nên giá trị sản phẩm chưa cao. Xuất phát từ thực tiễn đó, UBND tỉnh Hà Giang đã triển khai dự án "Phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm cam, quýt Hà Giang đến năm 2020".

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao giá trị thu nhập của người nông dân trồng cam hiện nay từ 200 - 250 triệu đ/ha lên 350 - 400 triệu đ/ha vào năm 2020; quy hoạch cam, quýt thành vùng SX chuyên canh hàng hoá gắn với liên kết "4 nhà"...

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo: Các ngành chức năng trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với 3 huyện trồng cam nhằm giúp đỡ người dân phát triển cây đặc sản của tỉnh. Toàn bộ nguồn giống của các diện tích cam, quýt trồng mới phải đảm bảo tiêu chuẩn về giống và sạch bệnh. Sở KH-CN phối hợp với Hội Làm vườn của tỉnh sớm làm thủ tục bảo hộ, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam sành Hà Giang...

PHẠM VĂN PHÚ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận