Chủ nhật, 16/06/2019 06:31 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nâng chất nông thôn mới Vĩnh Yên

21/09/2018, 08:49 (GMT+7)

Là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh.

TP Vĩnh Yên chỉ cách Thủ đô Hà Nội 55km, là cầu nối giữa miền núi trung du phía Bắc với đồng bằng Bắc bộ. Việc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Vĩnh Yên cũng gắn liền với việc phát triển kinh tế của TP và của tỉnh…

16-32-36_img_0014
Phong cảnh nông thôn Vĩnh Yên

TP Vĩnh Yên có 9 đơn vị hành chính, gồm 7 phường và 2 xã, với 108.600 người. Tất cả các xã đều có đường ô tô đến xã, 100% số xã có điện lưới và điểm Bưu điện-Văn hóa xã. TP có 2 xã là Định Trung và Thanh Trù thực hiện xây dựng NTM. Từ năm 2014, cả 2 xã đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận đạt chuẩn NTM. Xây dựng NTM ở Vĩnh Yên bây giờ là củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt được.

Xuất phát điểm xây dựng NTM ở 2 xã đều thấp. Năm 2010, xã Thanh Trù mới đạt 4/19 tiêu chí, Định Trung đạt 6/19 tiêu chí NTM. Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn và đời sống người dân còn thấp, nên gặp nhiều khó khăn trong việc huy động sức dân và kêu gọi đầu tư để hoàn thành tiêu chí NTM.

Để đạt 19 tiêu chí NTM, nhu cầu về nguồn lực là rất lớn, trong khi vốn hỗ trợ từ nguồn vốn tín dung trên địa bàn 2 xã còn hạn chế. Mối quan hệ giữa NTM và nông thôn truyền thống còn chưa đổi mới kịp với sự phát triển kinh tế. Việc xây dựng các thiết chế đồng bộ còn gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt diện tích đất SX nông nghiệp các xã còn nhỏ lẻ, manh mún, phần lớn nông dân hạn chế về trình độ KHKT, tập quán nặng về truyền thống…nên việc tổ chức để hình thành vùng hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ gặp nhiều trở ngại.

Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ TP đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, chương trình xây dựng NTM của Vĩnh Yên đã đạt mục tiêu đề ra, 2/2 xã đã đạt chuẩn NTM năm 2014, tạo diện mạo mới, tạo đổi thay cho một vùng nông thôn của TP.

Không dừng lại ở đó, TP đã xác định xây dựng nông thôn đạt chuẩn NTM chỉ là kết quả bước đầu. Nông thôn còn rất nhiều vấn đề cần phải quan tâm, giải quyết để phát triển bền vững. Do vậy từ năm 2015 đến nay, các cấp, ngành của TP tiếp tục chỉ đạo 2 xã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, để nông thôn Vĩnh Yên giàu đẹp, văn minh. Một số tiêu chí nâng cao về chất lượng, đảm bảo đạt chuẩn theo bộ tiêu chí Quốc gia về NTM giai đoạn 2016-2020.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn ở 2 xã theo hướng khang trang, hiện đại. 100% đường giao thông nông thôn được cứng hóa. 100% hệ thống kênh mương được kiên cố hóa. Hệ thống điện lưới, dịch vụ viễn thông đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, SX.

16-32-36_img_0009
Xây dựng vườn rau an toàn ở xã Định Trung

100% thiết chế văn hóa xã, thôn được đầu tư. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế được nâng cấp đạt chuẩn. Sự nghiệp văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Môi trường chuyển biến theo hướng tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần từng bước được nâng lên.

Xã Định Trung xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, gắn với phát triển đô thị. Xã Thanh Trù đã xóa bỏ hơn 300 lò gạch ngói SX thủ công, trước đây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, sức khỏe người dân, đồng thời thực hiện tốt công tác định hướng nghề nghiệp cho người dân, chuyển dịch lao động sang công nghiệp, dịch vụ có mức thu nhập ổn định, bền vững.

2 xã Định Trung, Thanh Trù phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 theo nội dung định hướng của Trung ương và quy định của tỉnh. Mỗi xã có ít nhất từ 1 - 2 thôn NTM kiểu mẫu. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%.
ĐỖ BẢO CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận