Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Nâng dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp lên thành Luật

Thứ Năm 13/08/2015 , 16:12 (GMT+7)

Sáng 13/8, tiếp tục chương trình làm việc, Phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng.

Tờ trình của Chính phủ nêu rõ dự án Pháp lệnh đã thể chế hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, bảo đảm giành thắng lợi trong mọi tình huống.

Các nội dung của Pháp lệnh tuân thủ Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, đồng thời bảo đảm nguyên tắc chỉ huy, quản lý và điều hành Quân đội.

Pháp lệnh xác định rõ vị trí, chức năng của quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ cấu tổ chức biên chế của Quân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới...

Dự thảo Pháp lệnh gồm có 7 chương, 50 điều. Thẩm tra dự án Pháp lệnh, Ủy ban An ninh - Quốc phòng tán thành với sự cần thiết ban hành Pháp lệnh.

Đối với quân nhân chuyên nghiệp, Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 9 đã không còn quy định về quân nhân chuyên nghiệp vì chế độ phục vụ là tự nguyện và khi Luật có hiệu lực thi hành (từ 1/1/2016) thì các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quân nhân chuyên nghiệp ban hành trước đó sẽ không còn hiệu lực.

Hơn nữa, các văn bản pháp luật hiện hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, độ tuổi phục vụ, chế độ chính sách … đối với quân nhân chuyên nghiệp còn nhiều bất cập, chưa cụ thể nên việc bố trí, tuyển dụng, sử dụng có lúc, có nơi thiếu thống nhất, hiệu quả chưa cao, không thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao vào phục vụ quân đội.

Đối với công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng, việc điều chỉnh về chế độ phục vụ, chế độ chính sách chủ yếu được thực hiện theo các nghị định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số luật như Bộ Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, Luật viên chức… nên thiếu tính đồng bộ, chưa phản ánh đúng vị trí, chức năng của công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng; chưa thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với ngành lao động đặc biệt nên dẫn tới tình trạng cùng một vị trí với cùng trình độ được đào tạo, trong cùng môi trường làm việc nhưng chế độ, chính sách đối với hai đối tượng này còn chênh lệch nhiều so với quân nhân chuyên nghiệp, chưa bảo đảm công bằng và chưa thu hút được nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật giỏi phục vụ lâu dài trong quân đội.

Qua thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng các quy định trong Pháp lệnh phải thể chế hóa được quan điểm, chính sách của Đảng, phù hợp với yêu cầu xây dựng từng lực lượng và phù hợp với cơ chế quản lý mới, khắc phục những hạn chế bất cập, chồng chéo về vị trí việc làm, chức danh hiện nay, đặc biệt đối với công nhân quốc phòng cần nghiên cứu để thể chế hóa các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Đổi mới về tổ chức xây dựng lực lượng nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới nhưng cần có sự kế thừa những quy định hiện hành còn phù hợp và đang phát huy trong thực tiễn với bước đi thích hợp; không làm xáo trộn tổ chức, nhân lực, ảnh hưởng đến tư tưởng của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, đặc biệt là ở các đơn vị sẵn sàng chiến đấu.

Tại phiên thảo luận, nội dung về đảm bảo sự phù hợp giữa Pháp lệnh với Hiến pháp và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật được nhiều Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm cho ý kiến.

Cụ thể đối với quy định về cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp tại Điều 16. Theo Ủy ban Quốc phòng - An ninh, nội dung này thuộc thẩm quyền của Quốc hội quy định hàm cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân tại khoản 12 Điều 70 Hiến pháp.

Tuy nhiên qua xem xét thấy rằng, việc quy định quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp được xác định tương ứng với trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ và mức lương để đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ huy trong tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam đã được quy định trong Luật nghĩa vụ quân sự hiện hành và đang được thực hiện ổn định, phù hợp với thực tiễn.

Cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp được quy định trong dự thảo Pháp lệnh là kế thừa quy định của pháp luật hiện hành, không bổ sung mới, phù hợp với hệ thống quân hàm trong quân đội.

Tại phiên làm việc, nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần làm rõ vấn đề này, đảm bảo sự tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị nâng dự án Pháp lệnh thành hình thức Luật và xin bổ sung vào chương trình Kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới và thông qua tại 1 kỳ họp.

“Như vậy, giá trị pháp lý được nâng cao hơn, phù hợp với khoản 12, Điều 70 của Hiến pháp năm 2013 là hàm cấp trong lực lượng vũ trang phải do Quốc hội quy định,” Phó Chủ tịch Quốc hội phân tích.

Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn kết luận, đề nghị Ban soạn thảo cần khẩn trương tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện, nâng Pháp lệnh lên thành luật, trình Quốc hội xem xét. Trong tháng 9, cơ quan soạn thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo đúng quy trình tại Phiên họp thứ 41.

Theo chương trình, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) và Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

Vietnam+

Ông Nguyễn Thế Phước tái cử Bí thư Huyện ủy Trấn Yên

Ông Nguyễn Thế Phước tái cử Bí thư Huyện ủy Trấn Yên

Chính trị 15/07/2020 - 20:52

Ông Nguyễn Thế Phước được Đại hội đại biểu huyện Trấn Yên (Yên Bái) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.

Ông Dương Thanh Bình giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ông Dương Thanh Bình giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chính trị 15/07/2020 - 17:38

Theo Nghị quyết số 112/2020/QH14, ông Dương Thanh Bình được Quốc hội bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UB TVQH) khóa XIV.

'Cán bộ thú y tâm sáng, vững nghề, giỏi chuyên môn'

'Cán bộ thú y tâm sáng, vững nghề, giỏi chuyên môn'

Chính trị 11/07/2020 - 14:13

Sáng 11/7, Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Thú y Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Hải Phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư với Tổng thống Trump

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư với Tổng thống Trump

Chính trị 11/07/2020 - 12:06

Kỷ niệm 25 năm bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư chúc mừng với Tổng thống Trump.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng 70 năm ngành Thú y

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng 70 năm ngành Thú y

Chính trị 10/07/2020 - 11:22

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Truyền thống ngành Thú y Việt Nam (11/7/1950-11/7/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng.

Văn Chấn phát triển kinh tế nông nghiệp làm trọng tâm

Văn Chấn phát triển kinh tế nông nghiệp làm trọng tâm

Chính trị 09/07/2020 - 20:12

Đại hội đại biểu huyện Văn Chấn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 8-10/7/2020 xác định: Phát triển kinh tế nông nghiệp làm trọng tâm đảm bảo an sinh xã hội…

Bến Tre thiệt hại do xâm nhập mặn trên 1.600 tỷ đồng

Bến Tre thiệt hại do xâm nhập mặn trên 1.600 tỷ đồng

Chính trị 08/07/2020 - 20:09

Riêng ở lĩnh vực nông nghiệp, Bến Tre có gần 28.000 ha cây ăn quả, gần 3.100 ha nuôi thủy sản bị thiệt hại... ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 1.600 tỷ đồng.

Ông Lê Duy Thành được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ông Lê Duy Thành được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Chính trị 08/07/2020 - 15:05

Ông Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Chiến Thắng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà

Ông Nguyễn Chiến Thắng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà

Chính trị 08/07/2020 - 11:28

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thượng tá Huỳnh Hoài Hận giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Thượng tá Huỳnh Hoài Hận giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Chính trị 08/07/2020 - 10:53

Thượng tá Huỳnh Hoài Hận - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Trung tá Kiều Đức Tính giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Trung tá Kiều Đức Tính giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Chính trị 07/07/2020 - 13:13

Trung tá Kiều Đức Tính được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Chính trị 07/07/2020 - 13:10

Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem thêm
Lần đầu tiên có gameshow về phòng, chống thiên tai

Lần đầu tiên có gameshow về phòng, chống thiên tai

Ngày 15/7, tại TP. Đà Nẵng, Tổng cục Phòng, chống thiên tai phối hợp với kênh truyền hình VTV8 tổ chức phát động vòng Chung kết Cuộc thi Xung kích phòng chống thiên tai.

Người mang cả Tháp Mười ra 'đặt' giữa lòng Hà Nội

Người mang cả Tháp Mười ra 'đặt' giữa lòng Hà Nội

Cởi trần trùng trục, cơ bắp căng vồng, Huân chống thuyền đi vun vút giữa mênh mông đồng sen, tưởng như anh hai lúa ở miệt sông nước xa lắc, xa lơ nào đó…