Thứ hai, 24/09/2018 06:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngân hàng Nhà nước: Lãi suất chủ chốt lên 12%

09/03/2011, 09:14 (GMT+7)

Lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử và cho vay bù đắp thiếu hụt lên 12,0%/năm.

Ngày 8/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 379/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng. Theo Quyết định này, Ngân hàng Nhà nước quy định các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng là 12,0%/năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đồng thời, Quyết định số 271/QĐ-NHNN ngày 17/2/2011 về lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng và quy định lãi suất tái chiết khấu tại Quyết định số 2620/QĐ-NHNN ngày 5/11/2010 hết hiệu lực thi hành.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận