Chủ nhật, 19/08/2018 04:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngành NN-PTNT Bắc Trung bộ ký kết giao ước thi đua năm 2012

15/03/2012, 09:50 (GMT+7)

Nội dung của đợt ký giao ước thi đua rất đa dạng, phong phú, gắn chặt với nhiệm vụ, chức năng của ngành NN-PTNT cả nước nói chung và đặc thù riêng ở mỗi vùng miền, tỉnh.

Đại diện lãnh đạo 6 tỉnh Bắc Trung bộ ký kết giao ước thi đua năm 2012

Ngày 14/3, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), đại diện lãnh đạo Sở NN-PTNT vùng duyên hải Bắc Trung bộ (gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2012 trước sự chứng kiến của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (trực thuộc Bộ NN-PTNT) và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Bình.

Nội dung của đợt ký giao ước thi đua rất đa dạng, phong phú, gắn chặt với nhiệm vụ, chức năng của ngành NN-PTNT cả nước nói chung và đặc thù riêng ở mỗi vùng miền, tỉnh.

Cụ thể, 6 tỉnh đã tiến hành ký kết giao ước thi đua với những nội dung chính như: thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - quốc phòng và an ninh; đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, nâng cao giá trị, đảm bảo an ninh lương thực; phát triển một số cây công nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên của các địa phương; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, công nghiệp; chú trọng phát triển kinh tế biển, khai thác thủy sản theo hướng đánh bắt xa bờ; thực hiện nuôi trồng thủy sản bền vững, thân thiện với môi trường; chú trọng đến công tác giống và đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Sở NN-PTNT 6 tỉnh Bắc Trung bộ còn đưa vào các nội dung thi đua như: nâng cao công tác bảo vệ, phát triển rừng; chủ động làm tốt công tác bảo vệ và nâng cao hiệu quả các công trình hồ đập thủy lợi; thi đua đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tích cực đưa các tiến bộ khoa học mới vào sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản gắn với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường liên kết “4 nhà”, gắn sản xuất với thị trường; phát động thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; xây dựng cánh đồng mẫu lớn, làm tốt công tác dồn điền đổi thửa…

TP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận