Thứ ba, 19/02/2019 03:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngành thủy sản đặt mục tiêu XK đạt 6,3- 6,5 tỷ USD năm 2012

22/12/2011, 09:31 (GMT+7)

Tổng cục Thủy sản cho biết: năm 2011, ngành thủy sản vượt chỉ tiêu kế hoạch Bộ đề ra và tiếp tục đạt mức cao hơn cùng kỳ năm 2010.

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 diễn ra ngày 21/12, Tổng cục Thủy sản cho biết: năm 2011, ngành thủy sản vượt chỉ tiêu kế hoạch Bộ đề ra và tiếp tục đạt mức cao hơn cùng kỳ năm 2010.

Theo đó, tổng sản lượng thủy sản cả năm ước đạt 5.200 nghìn tấn (tăng 4,4% so với kế hoạch năm và 1,4% so với cùng kỳ). Trong đó, sản lượng khai thác đạt 2.200 nghìn tấn (đạt kế hoạch và bằng 90,9% so với cùng kỳ), sản lượng nuôi trồng đạt 3.000 nghìn tấn (tăng 7,8% so với kế hoạch năm và 10,8% so với cùng kỳ), diện tích nuôi trồng đạt 1.093 ha (bằng 97,3% kế hoạch và tăng 2,5 so với cùng kỳ).

Năm 2012, Tổng cục Thủy sản đặt ra một số chỉ tiêu như: diện tích NTTS đạt 1.110 ha, bằng 101,5% so với ước thực hiện của năm 2011; sản lượng thủy sản nuôi đạt 3.150 tấn, bằng 105% so với ước thực hiện của năm 2011; khai thác thủy sản đạt 2.200 tấn và kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 6.300- 6.500 triệu USD.

PV - N.LONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận