Thứ tư, 17/07/2019 07:18 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nghề nào được hỗ trợ truyền nghề?

06/11/2013, 10:14 (GMT+7)

Những ngành nghề được hỗ trợ truyền nghề tại Hà Nội là các ngành công nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản và chế biến thực phẩm;...

Những ngành nghề được hỗ trợ truyền nghề tại Hà Nội là các ngành công nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản và chế biến thực phẩm;

Sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu;

Công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn, sản xuất vật liệu theo công nghệ mới (công nghệ không nung);

Sản xuất sản phẩm phụ tùng, lắp ráp, sửa chữa máy móc, thiết bị; sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp.

Khi thực hiện công tác truyền nghề, các cơ sở phải đảm bảo sử dụng lao động, bao tiêu được sản phẩm sau khi sản xuất cũng như khả năng mở rộng. Quy mô của lớp truyền nghề tiểu thủ công nghiệp tối đa không quá 35 học viên với thời gian truyền nghề 3 tháng.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận