Thứ hai, 25/06/2018 01:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nghề nuôi tôm thẻ chân trắng

21/10/2013, 12:53 (GMT+7)

Học viên sau khi hoàn thành khoá học trình độ sơ cấp nghề có thể tự xây dựng được cơ sở nuôi tôm hộ gia đình hoặc tìm kiếm việc làm tại các cơ sở, trang trại nuôi tôm.

Trình độ đào tạo: Sơcấp nghề.

Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên.

Số lượng mô đun đào tạo: 06 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề. 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Hiểu được đặc điểm dinh dưỡng, sinh trưởng và yêu cầu môi trường sống của tôm thẻ chân trắng.

+ Nêu được kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi; tiêu chuẩn chọn giống và cách thả giống.

+ Nêu được kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng, thu hoạch và bảo quản tôm sau thu hoạch.

+ Nêu được biện pháp phòng trị bệnh thường gặp ở tôm thẻ chân trắng.

- Kỹ năng:

+ Biết chọn địa điểm và xây dựng ao nuôi tôm thẻ chân trắng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Chuẩn bị được ao nuôi đúng kỹ thuật.

+ Chọn được tôm giống khỏe mạnh và thả giống đúng kỹ thuật.

+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật chăm sóc quản lý môi trường ao nuôi tôm thẻ chân trắng.

+ Thực hiện được phòng trị bệnh thường gặp ở tôm thẻ chân trắng.

+ Thực hiện được kỹ thuật thu hoạch và bảo quản tôm sau thu hoạch.

- Thái độ:

+ Tuân thủ các khâu kỹ thuật trong nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm;

+ Có trách nhiệm đối với sản phẩm do mình làm ra đảm bảo an toàn cho người sử dụng sản phẩm.

+ Có ý thức tiết kiệm vật tư, bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất theo hướng bền vững. 

2. Cơ hội việc làm

Học viên sau khi hoàn thành khoá học trình độ sơ cấp nghề  có thể tự xây dựng được cơ sở nuôi tôm hộ gia đình hoặc tìm kiếm việc làm tại các cơ sở, trang trại nuôi tôm. 

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian khoá học: 3 tháng

- Thời gian học tập: 11 tuần

- Thời gian thực học: 400 giờ

- Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học là 16 giờ)

2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu

- Thời gian học tập: 440 giờ

- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 80 giờ

+ Thời gian học thực hành: 320 giờ

III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP                                                           

Mã MĐ

Tên mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra *

MĐ01

Xây dựng ao nuôi tôm thẻ chân trắng

34

6

24

4

MĐ02

Chuẩn bị ao nuôi tôm thẻ chân trắng

34

6

24

4

MĐ03

Chọn và thả giống tôm thẻ chân trắng

72

14

50

8

MĐ04

Chăm sóc và quản lý tôm thẻ chân trắng

106

20

76

10

MĐ05

Phòng trị bệnh tôm thẻ chân trắng

106

20

76

10

MĐ06

Thu hoạch và bảo quản tôm thẻ chân trắng

72

14

50

8

Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học

16

 

 

16 

Tổng cộng

440

80

304

56

* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.

IV.  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Nuôi tôm thẻ chân trắng” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.

Chương trình gồm 6 mô đun như sau:

- Mô đun 01: “Xây dựng ao nuôi tôm thẻ chân trắng” có thời gian đào tạo là 34 giờ, trong đó có 06 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành, 2 giờ kiểm tra định kỳ và 2 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mục tiêu của mô đun là cung cấp cho người học kiến thức và thực hành kỹ năng nghề về chọn địa điểm và xây dựng ao nuôi tôm thẻ chân trắng.

- Mô đun 02: “Chuẩn bị ao nuôi tôm thẻ chân trắng” có thời gian đào tạo là 34 giờ, trong đó có 06 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành, 2 giờ kiểm tra định kỳ và 2 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mục tiêu của mô đun là cung cấp cho người học kiến thức và thực hành kỹ năng nghề về cải tạo ao, lắp đặt hệ thống quạt nước, lấy nước, xử lý nước, gây màu nướctrước khi thả giống.

- Mô đun 03: “Chọn và thả giống tôm thẻ chân trắng” có thời gian đào tạo là 72 giờ, trong đó có 14 giờ lý thuyết, 50 giờ thực hành, 4 giờ kiểm tra định kỳ và 4 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mục tiêu của mô đun là cung cấp cho người học kiến thức và thực hành kỹ năng nghề về chọn giống tôm và thả giống đúng kỹ thuật.

- Mô đun 04: “Chăm sóc và quản lý tôm thẻ chân trắng”, có thời gian đào tạo là 106 giờ, trong đó 20 giờ lý thuyết, 76 giờ thực hành, 4 giờ kiểm tra định kỳ và 6 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mục tiêu của mô đun là cung cấp cho người học kiến thức và thực hành kỹ năng nghề về cho tôm ăn, kiểm tra và quản lý môi trường ao nuôi tôm.

- Mô đun 05: “Phòng trị bệnh tôm thẻ chân trắng” có thời gian đào tạo là 106 giờ, trong đó có 20 giờ lý thuyết, 76 giờ thực hành, 4 giờ kiểm tra định kỳ và 6 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mục tiêu của mô đun là cung cấp cho người học kiến thức và thực hành kỹ năng nghề về chẩn đoán bệnh và phòng trị bệnh thường gặp của tôm thẻ chân trắng.

- Mô đun 06: “Thu hoạch và bảo quản tôm thẻ chân trắng” có thời gian đào tạo là 72 giờ, trong đó có 14 giờ lý thuyết, 50 giờ thực hành, 4 giờ kiểm tra định kỳ và 4 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mục tiêu của mô đun là cung cấp cho người học kiến thức và thực hành kỹ năng nghề về thu hoạch, bảo quản và vận chuyển tôm đúng kỹ thuật.

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun

TT

Mô đun kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian

 kiểm tra

Kiến thức, kỹ năng nghề

1

Lý thuyết nghề

Vấn đáp, trắc nghiệm hoặc viết

Không quá 60 phút

2

Thực hành nghề

Bài thực hành kỹ năng nghề

Không quá 12 giờ

3. Các chú ý khác

Số học viên nên bố trí khoảng 25 - 30 người /lớp (có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình cụ thể).

Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng; nên tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận