Chủ nhật, 24/06/2018 12:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nghề tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

14/10/2013, 10:11 (GMT+7)

Học viên hoàn thành chương trình học tập có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình, các công việc có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hoa cây cảnh.

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề.

Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên.

Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.

Ảnh minh họa

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Có hiểu biết về một số vấn đề cơ bản của ngành sản xuất cây cảnh, cây thế về kỹ thuật trồng và sản xuất giống, kết hợp các yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh.

+ Trình bày được kiến thức cơ bản của công việc nhân giống, chọn giống, chọn chậu, chọn cây phôi và chọn chất trồng đáp ứng yêu cầu sinh trưởng và phát triển của cây cảnh nghệ thuật.

+ Nêu được các bước trong việc cắt tỉa, tạo tán, tạo dáng, tạo thế, lão hóa đối với cây cảnh nghệ thuật, kết hợp được các công nghệ cao và công nghệ truyền thống trong việc tạo dáng, thế cho cây cảnh.

+ Trình bày được các biện pháp quản lý dịch hại trên cây cảnh và tổ chức được khâu bán hàng mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình và xã hội.

+ Trình bày được quy trình sử dụng và bảo trì trang thiết bị sử dụng trong nghề tạo dáng và chăm sóc cây cảnh.

- Kỹ năng:

+ Lựa chọn và nhân giống một số cây cảnh phù hợp với vùng sinh thái của vùng và nhu cầu thị trường. Tính toán được hiệu quả kinh tế khi sản xuất các loại cây cảnh.

+ Thực hiện được việc tạo tán, dáng, thế cho các loại cây cảnh nghệ thuật.

+ Thực hiện thành thạo các công việc trồng và chăm sóc, cắt tỉa tạo tán, cắt tỉa tu bổ trên cơ sở nâng cao giá trị về mặt thẩm mỹ của cây cảnh nghệ thuật.

+ Thực hiện được việc quản lý dịch hại trên cây cảnh và biết cách trưng bày sản phẩm cây cảnh nghệ thuật tại các cuộc triển lãm và tại gia đình.

+ Sử dụng được các trang thiết bị dụng cụ để trồng và chăm sóc cây cảnh đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thái độ:

+ Có ý thức được việc tiết kiệm nguyên vật liệu, bảo vệ môi trường và an toàn cho người lao động.

+ Có trách nhiệm với công việc và các sản phẩm mà mình làm ra.

2. Cơ hội việc làm

Học viên hoàn thành chương trình học tập có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình, các công việc có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hoa cây cảnh. 

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian khóa học: 03 tháng.

- Thời gian học tập: 12 tuần.

- Thời gian thực học: 440 giờ

- Thời gian kiểm tra hết môđun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (Trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học là 16 giờ) 

2. Phân bổ thời gian học tập

- Thời gian học tập: 480 giờ

- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ, trong đó

+ Thời gian học lý thuyết: 86 giờ.

+ Thời gian học thực hành: 354 giờ.

III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Mã MĐ

Tên mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ 01

Chuẩn bị cây nguyên vật liệu

94

18

67

9

MĐ 02

Tạo hình cơ bản cho cây cảnh

100

24

66

10

MĐ 03

Hoàn thiện dáng, thế cây cảnh

100

20

70

10

MĐ 04

Chăm sóc cây cảnh

80

12

60

8

MĐ 05

Trưng bày và tiêu thụ sản phẩm

90

12

70

8

Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học

16

 

 

 16

Tổng cộng

480

86

333

61

* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun. 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

1. Hướng dẫn thực hiện các mô đun đào tạo nghề

Chương trình dạy nghề “Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh” được sử dụng cho các khóa dạy nghề trình độ sơ cấp cho lao động nông thôn và lao động khác có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.

Chương trình gồm 05 mô đun như sau:

- Mô đun 01: “Chuẩn bị cây nguyên vật liệu” có thời gian đào tạo 94 giờ (lý thuyết 18 giờ, thực hành 67 giờ, kiểm tra 9 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về nhận biết các đặc điểm cơ bản của cây cảnh, cách nhân giống, xử lý cây phôi.

- Mô đun 02: “Tạo hình cơ bản cho cây cảnh” có thời gian đào tạo 100 giờ (lý thuyết 24 giờ, thực hành 66 giờ, kiểm tra 10 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về các dáng, thế cơ bản một số loại cây cảnh nghệ thuật, kỹ thuật cắt tỉa tạo hình cho cây cảnh, cây dáng thế.

- Mô đun 03: “Hoàn thiện dáng, thế cây cảnh” có thời gian đào tạo 100 giờ (lý thuyết 20 giờ, thực hành 70 giờ, kiểm tra 10 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc như lão hóa cây, làm lộ rễ cây và đưa cây cảnh vào chậu.

- Mô đun 04: “Chăm sóc cây cảnh” có thời gian đào tạo 80 giờ (lý thuyết 12 giờ, thực hành 60 giờ, kiểm tra 8 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thay đất, thay chậu, tưới nước , bón phân cho cây cảnh; nhận biết các loài dịch hại trên cây cảnh từ đó đưa ra được các biện pháp phòng chống hiệu quả, an toàn cho người và môi trường.

- Mô đun 05: “Trưng bày và tiêu thụ sản phẩm” có thời lượng 90 giờ (lý thuyết 12 giờ, thực hành 70 giờ, kiểm tra 8 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng trưng bày sản phẩm và bán sản phẩm cây cảnh của mình ra ngoài thị trường đạt hiệu quả cao.

Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra trong quá trình học tập và kiểm tra kết thúc khóa học được thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy”, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học 

TT

Môn kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Kiến thức, kỹ năng nghề

1

Lý thuyết nghề

Vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 60 phút

2

Thực hành nghề

Bài thực hành kỹ năng nghề

Không quá 12 giờ

3. Các chú ý khác  

 Khi tổ chức dạy nghề, các cơ sở đào tạo cần mời thêm các chuyên gia, người sản xuất có kinh ghiệm tham gia giảng dạy, hướng dẫn để chia sẻ kinh nghiệm với người học, đồng thời tổ chức cho người học đi tham quan tại các cơ sở, các làng nghề sản xuất cây cảnh, cây thế để học hỏi kinh nghiệm.

Nên bố trí thời gian ngoại khoá để thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận