Chủ nhật, 21/07/2019 02:42 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nghề trồng ca cao xen dừa

04/11/2013, 10:22 (GMT+7)

Sau khi hoàn thành khóa học người học có đủ trình độ và năng lực làm việc tại hộ gia đình, ở các doanh nghiệp, cơ sở, trang trại, hợp tác xã trồng ca cao...

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề.

Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ tiểu học trở lên.

Số lượng mô đun đào tạo: 04 mô đun.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề. 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nội dung công tác chuẩn bị trồng; kỹ thuật chuẩn bị đất, giống và phân bón lót; trồng và chăm sóc ca cao xen dừa

+ Mô tả được đặc điểm gây hại, triệu chứng, tác hại và trình bày biện pháp phòng trừ các loại sâu bệnh hại chủ yếu và các biện pháp phòng trừ dịch hại trên cây ca cao;

+ Nêu được kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, tồn trữ và tiêu thụ ca cao

Ảnh minh họa

- Kỹ năng:

+ Thực hiện đúng các khâu kỹ thuật chuẩn bị đất, cây giống và phân bón lót; trồng và chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản ca cao đúng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng;

+ Nhận biết được các loại sâu bệnh hại chủ yếu và thực hiện được các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên ca cao và dừa.

- Thái độ

+ Tuân thủ quy trình, có trách nhiệm đối với quá trình sản xuất và sản phẩm do mình làm ra, đảm bảo giữ gìn môi trường, an toàn cho người sử dụng sản phẩm;

+ Cần cù, siêng năng, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tiết kiệm sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

2. Cơ hội việc làm:

Sau khi hoàn thành khóa học người học có đủ trình độ và năng lực làm việc tại hộ gia đình, ở các doanh nghiệp, cơ sở, trang trại, hợp tác xã trồng ca cao hoặc các chương trình, dự án có liên quan đến lĩnh vực trồng và kinh doanh ca cao.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập: 12 tuần

- Thời gian thực học: 440 giờ

- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ

(trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ) 

 2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học tập: 480 giờ.

- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ, trong đó

+ Thời gian học lý thuyết: 80 giờ

+ Thời gian học thực hành: 360 giờ. 

III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP:

Mã MĐ

Tên mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

MĐ 01

Chuẩn bị và trồng ca cao xen dừa

96

16

74

6

MĐ 02

Chăm sóc ca cao 

120

20

91

9

MĐ 03

Quản lý dịch hại

136

26

99

11

MĐ 04

Thu hoạch và tiêu thụ ca cao

112

18

86

8

 

Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học

16

 

 

16

 

Tổng cộng

480

80

350

50

* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun. 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

1. Hướng dẫn thực hiện các mô đun đào tạo nghề

Chương trình dạy nghề “Trồng ca cao xen dừa” trình độ sơ cấp nghề được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên và tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập các mô đun hoặc nhóm mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.

Chương trình gồm 04 mô đun như sau:

- Mô đun 01: “Chuẩn bị trồng ca cao xen dừa” có thời gian đào tạo 96 giờ (lý thuyết 16 giờ, thực hành 74 giờ, kiểm tra 6 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc: Thiết kế vườn ca cao xen dừa theo các điều kiện địa hình và sinh thái khác nhau, chọn đất, làm đất, chuẩn bị giống, trồng và chăm sóc ca cao sau khi trồng.

- Mô đun 02: “Chăm sóc ca cao” có thời gian đào tạo 120 giờ (lý thuyết 20 giờ, thực hành 91 giờ, kiểm tra 9 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc:  tưới nước, tủ gốc, bón phân, tạo cành, tán và quản lý cỏ dại trong vườn ca cao xen dừa.

- Mô đun 03: “Quản lý dịch hại” có thời gian đào tạo 136 giờ (lý thuyết 26 giờ, thực hành 99 giờ, kiểm tra 11 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc:  điều tra phát hiện sâu bệnh hại ca cao, áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh, và các dịch hại khác (chuôt, sóc).

- Mô đun 04: “Thu hoạch và tiêu thụ ca cao” có thời gian đào tạo 112 giờ (lý thuyết 18 giờ, thực hành 86 giờ, kiểm tra 8 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc: thu hoạch trái ca cao, sơ chế trái và hạt ca cao, tồn trữ hạt ca cao và tiêu thụ sản phẩm sau sơ chế.

Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra trong quá trình học tập và kiểm tra kết thúc khóa học được thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy” (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học: 

TT

Nội dung kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

          Kiến thức, kỹ năng nghề

1

Kiến thức nghề

Vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 60 phút

2

Thực hành nghề

Bài thực hành kỹ năng nghề

Không quá 12 giờ

3. Các chú ý khác

Chương trình dạy nghề “Trồng ca cao xen dừa” có thể tổ chức giảng dạy tại các cơ sở dạy nghề hoặc tại địa phương .

Khi tổ chức dạy nghề, các cơ sở đào tạo cần mời thêm các chuyên gia, người SX có kinh nghiệm tham gia giảng dạy, hướng dẫn để chia sẻ kinh nghiệm với người học, đồng thời tổ chức cho người học đi tham quan tại các hộ gia đình, trang trại, doanh nghiệp trồng ca cao thành đạt để học hỏi và thấy được hiệu quả thiết thực của nghề này.

Nên bố trí thời gian ngoại khoá để thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận