Thứ tư, 17/07/2019 08:00 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nghề trồng cà phê

11/11/2013, 09:36 (GMT+7)

Sau khi tốt nghiệp, người học đảm đương được các công việc: kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch hại, thu hoạch, sơ chế và bảo quản cà phê tại các thành phần kinh tế...

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề.

Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên.

Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.

Ảnh minh họa

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Trình bày được đặc điểm hình thái và yêu cầu ngoại cảnh, dinh dưỡng của cây cà phê.

+ Trình bày được các biện pháp kỹ thuật nhân giống cây cà phê.

+ Trình bày được các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê.

+ Trình bày được các biện pháp kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, bảo quản cà phê.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện đúng các thao tác cơ bản trong quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch hại, thu hoạch, sơ chế và bảo quản cà phê.

+ Sử dụng được các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết ở các khâu kỹ thuật trong sản xuất cà phê.

- Thái độ:

+ Tuân thủ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật SX cà phê.

+ Nhận thức được các giải pháp phát triển cà phê bền vững.

+ Có trách nhiệm khi cung cấp sản phẩm ra thị trường.

+ Có ý thức chấp hành kỷ luật và an toàn lao động. 

2. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, người học đảm đương được các công việc: kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch hại, thu hoạch, sơ chế và bảo quản cà phê tại các thành phần kinh tế; tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc cũng như cơ sở kinh tế.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 3 tháng

- Thời gian học tập: 12 tuần

- Thời gian thực học: 440 giờ

- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, thi cuối khóa: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra cuối khóa: 16 giờ)

2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu

- Thời gian học tập: 480 giờ.

- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 60 giờ

+ Thời gian học thực hành: 380 giờ 

III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP 

Mã MĐ

Tên mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

 

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ01

Nhân giống cà phê

          120

18

92

10

MĐ02

Trồng mới cà phê

           96

12

76

8

MĐ03

Chăm sóc cây cà phê

            120

16

92

12

MĐ04

Quản lý sâu bệnh hại

            96

8

80

8

MĐ05

Thu hoạch, sơ chế và bảo quản cà phê

            32

6

20

6

Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học

            16

 

 

16

Tổng cộng

            480

60

360

60

* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun. 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

 1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề 

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Trồng cà phê” được dùng dạy nghề trồng cà phê cho lao động nông thôn có nhu cầu hành nghề. Khi học viên học đủ thời gian và nội dung theo quy định trong chương trình này và kết quả đạt trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

Theo nhu cầu làm việc của học viên có thể dạy độc lập hoặc dạy một số mô đun nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề đã hoàn thành các mô đun.

Chương trình có 05 mô đun như sau:

- Mô đun 01: “Nhân giống cà phê” có thời gian đào tạo là 120 giờ trong đó có 18 giờ lý thuyết, 92 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra. Mô đun này là mô đun chuyên môn nghề, nội dung mô đun trình bày về đặc điểm chung của cây cà phê, cách lập vườn ươm, chọn, xử lý và gieo hạt giống, chăm sóc cây con, ghép và chăm sóc cây ghép.

Mô đun mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nhân giống cà phê; đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về các bước công việc nhân giống cà phê trong vườn ươm và có kỹ năng trong lập vườn ươm, chọn hạt giống, xử lý hạt giống và gieo hạt giống, chăm sóc cây con và ghép cây cà phê con đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn trong quá trình thực hiện.

- Mô đun 02: “Trồng mới cà phê” có thời gian đào tạo là 96 giờ, trong đó có 12 giờ lý thuyết, 76 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun được trình bày tích hợp giữa lý thuyết với thực hành về: mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển của cây cà phê với yếu tố khí hậu, đất đai và dinh dưỡng. Từ đó thực hiện những biện pháp kỹ thuật cụ thể tác động đến từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây cà phê để đạt năng xuất cao, chất lượng tốt.

- Mô đun 03: “Chăm sóc cây cà phê” có thời gian đào tạo là 120 giờ, trong đó có 16 giờ lý thuyết, 92 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Mô đun này được bố trí sau khi học viên đã học xong mô đun 1, 2. Đây là một trong những mô đun kỹ năng nghề quan trọng của nghề trồng cà phê, có liên quan chặt chẽ với các mô đun khác trong chương trình.

- Mô đun 04: “Quản lý sâu bệnh hại” có thời gian đào tạo là 96 giờ, trong đó có 8 giờ dạy lý thuyết, 80 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun được bố trí sau khi học viên đã học xong mô đun 1,2,3. Đây là một trong những mô đun kỹ năng nghề quan trọng của nghề trồng cà phê, có liên quan chặt chẽ với mô đun trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê.

- Mô đun 5: “Thu hoạch, sơ chế và bảo quản cà phê” có thời gian đào tạo là 32 giờ, trong đó bao gồm 6 giờ lý thuyết, 20 giờ thực hành và 6 giờ kiểm tra. Mô đun mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành. Nội dung mô đun trình bày về kỹ thuật thu hoạch cà phê, kỹ thuật sơ chế và bảo quản cà phê.

Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về các bước công việc trong thu hái cũng như trong sơ chế và bảo quản cà phê nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng cà phê và vườn cà phê sau thu hái.

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học

Số TT

Mô đun kiểm tra

Hình thức

kiểm tra

Thời gian

kiểm tra

Kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề:

1

Kiến thức nghề

Trắc nghiệm hoặc vấn đáp

Không quá 60 phút

2

Kỹ năng nghề

Bài thực hành kỹ năng nghề

Không quá 8 giờ

 3. Các chú ý khác

Trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế giáo viên nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở hoặc trang trại SX cà phê tiên tiến; có thể tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.  

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận