Thứ sáu, 24/05/2019 07:49 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nghề trồng chè

17/06/2013, 11:55 (GMT+7)

Người tốt nghiệp khoá học có khả năng tự tổ chức sản xuất chè tại các hộ gia đình của địa phương, trên đất đai của mình hoặc có thể làm việc tại các doanh nghiệp,...

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Đối t­­ượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ tiểu học.

Số l­­ượng môn học, mô đun đào tạo: 05.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năngnghề và thái độ nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được kỹ thuật nhân giống chè.

+ Trình bày đ­ược kỹ thuật trồng chè mới.

+ Trình bày nội dung quy trình chăm sóc chè.

+ Trình bày nội dung phòng trừ sâu bệnh hại chè.

+ Trình bày được phương pháp thu hái và bảo quản chè búp tươi.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện đúng quy trình nhân giống chè bằng phương pháp giâm cành.   

 + Lựa chọn được những giống chè phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu với từng vùng.

+ Thực hiện đúng các thao tác kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hái bảo quản chè.

+ Phát hiện, nhận biết được các đối tượng sâu, bệnh hại chè chủ yếu và tiến hành các biện pháp phòng trừ có hiệu quả .

- Thái độ:

+ Có ý thức ham học hỏi, yêu nghề nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

+ Có trách nhiệm đối với quá trình sản xuất và sản phẩm do mình làm ra, đảm bảo giữ gìn môi trường, an toàn cho người sử dụng sản phẩm.

2. Cơ hội việc làm:

Người tốt nghiệp khoá học có khả năng tự tổ chức sản xuất chè tại các hộ gia đình của địa phương, trên đất đai của mình hoặc có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các công ty sản xuất chè ở tại địa phương.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 03 tháng.

- Thời gian học tập: 12 tuần.

- Thời gian thực học : 440 giờ.

- Thời gian kiểm tra hết môđun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ).

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học tập các môđun đào tạo nghề: 480 giờ.

- Thời gian thực học: 440 giờ.

+ Thời gian học lý thuyết: 92 giờ.

+ Thời gian học thực hành: 352 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN HỌC TẬP 

Mã MĐ

 

Tên mô đun/môn học

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

MĐ 01

Nhân giống chè

96

16

72

8

MĐ 02

Trồng mới

96

20

68

8

MĐ 03

Chăm sóc

96

16

72

8

MĐ 04

Phòng trừ sâu bệnh

104

24

70

10

MĐ 05

Thu hoạch, bảo quản

72

16

48

8

Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học

16

 

 

16

Tổng cộng

480

92

330

58

* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun. 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề. thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho môn học, môđun đào tạo nghề:

- Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề trồng chè được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

- Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập mô đun 01 nhân giống chè, mô đun 02 trồng mới cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.

Chương trình gồm 5 môđun như sau:

- Mô đun 01: Nhân giống chè có thời gian đào tạo là 96 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 72 giờ thực hành và 08 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những nội dung về đặc điểm cơ bản của một số giống chè được trồng phổ biến ở Việt Nam, chăm sóc vườn cây mẹ và kỹ thuật nhân giống chè bằng giâm cành.

 - Mô đun 02: Trồng mới có thời gian đào tạo là 96 giờ trong đó có 20 giờ lý thuyết, 68 giờ thực hành và 08 giờ kiểm tra với mục đích thực hiện được công việc chuẩn bị đất, trồng mới và trồng cây che bóng, cây phân xanh.

- Mô đun 03: Chăm sóc chè có thời gian đào tạo là 96 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 72 giờ thực hành và 08 giờ kiểm tra mục đích thực hiện được công việc bón phân, tưới nước giữ ẩm và đốn chè.

 - Mô đun 04: Phòng trừ sâu, bệnh hại chè có thời gian đào tạo là 104 giờ trong đó có 24 giờ lý thuyết, 70 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra mục đích trang kiến thức về phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chè, phòng trừ sâu hại chè và phòng trừ bệnh hại cho cây chè theo đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn cho con người, môi trường.

- Mô đun 05: Thu hái và bảo quản chè có thời gian đào tạo là 72 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 48 giờ thực hành và 08 giờ kiểm tra mục đích thực hiện được công việc thu hái chè và bảo quản chè theo đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học:

Số TT

Nội dung kiểm tra

Hình thức

kiểm tra

Thời gian

kiểm tra

Kiến thức, kỹ năng nghề

1

Lý thuyết nghề

Vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 60 phút

2

Thực hành nghề

Bài thực hành kỹ năng nghề

Không quá 8 giờ

3. Các chú ý khác: 

Để đạt mục tiêu học tập, ngoài giờ học chính khóa cần tổ chức cho học sinh tham gia những hoạt động ngoại khóa như: thể dục, thể thao, tham quan dã ngoại, giao lưu văn hóa, văn nghệ với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, các hộ gia đình sản xuất giỏi và tham gia vào quá trình quản lý trong thời gian phù hợp với chương trình đào tạo.

Quý độc giả có thể download trực tiếp các mô đun tại đây: Modun 1 - Modun 2 - Modun 3 - Modun 4 - Modun 5 

Đang được quan tâm

Gửi bình luận