Thứ tư, 20/06/2018 02:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nghề trồng khoai lang, sắn

28/10/2013, 11:14 (GMT+7)

Học viên sau khi hoàn thành khoá học có khả năng làm việc tại cơ sở sản xuất của gia đình, trong các trang trại nông nghiệp hoặc làm việc trong các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh khoai lang, sắn.

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề.

Đối tượng tuyển sinh: lao động nông thôn trong độ tuổi, đủ sức khoẻ, có trình độ văn hoá tiểu học trở lên.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 06 mô đun.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: chứng chỉ nghề sơ cấp. 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Trình bày được nội dung công tác xây dựng kế hoạch; các khâu kỹ thuật chuẩn bị đất, giống và phân bón lót; trồng và chăm sóc khoai lang, sắn

+ Mô tả được đặc điểm gây hại, triệu chứng, tác hại và trình bày biện pháp phòng trừ các loại sâu bệnh hại chủ yếu và các biện pháp phòng trừ dịch hại trên khoai lang, sắn ;

+ Nêu được kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và tiêu thụ khoai lang, sắn.

Ảnh minh họa

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được được việc nhân giống khoai lang, sắn đảm bảo chất lượng;

+ Thực hiện đúng các khâu kỹ thuật chuẩn bị đất, giống và phân bón lót; trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản khoai lang, sắn đúng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng;

+ Nhận biết được các loại sâu bệnh hại chủ yếu và thực hiện được các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên khoai lang, sắn.

- Thái độ:

+ Nghiêm túc thực hiện các khâu công việc trong quy trình sản xuất.

+ Có ý thức bảo vệ môi trường, và phát triển sản xuất bền vững.

+ Có ý thức tôn trọng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Cơ hội việc làm

Học viên sau khi hoàn thành khoá học có khả năng làm việc tại cơ sở sản xuất của gia đình, trong các trang trại nông nghiệp hoặc làm việc trong các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh khoai lang, sắn.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 3 tháng

- Thời gian học tập: 12 tuần.

- Thời gian thực học tối thiểu: 440 giờ

- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (trong đó thời gian ôn và kiểm tra kết thúc khoá học 20 giờ).

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học tập: 480 giờ

- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ, trong đó

+ Thời gian học lý thuyết: 112 giờ

+ Thời gian học thực hành: 328 giờ.

III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP 

Mã mô đun

Tên mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

MĐ01

Nhân giống khoai lang, sắn

72

18

48

6

MĐ02

Chuẩn bị đất và trồng khoai lang

80

20

52

8

MĐ03

Chuẩn bị đất và trồng sắn

80

20

52

8

MĐ04

Chăm sóc khoai lang

88

22

58

8

MĐ05

Chăm sóc sắn

80

20

52

8

MĐ06

Thu hoạch, bảo quản và sơ chế khoai lang, sắn

60

12

42

6

 

Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học

20

 

 

20

Tổng cộng

480

112

304

64

* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.

IV.  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

1. Hướng dẫn thực hiện các mô đun đào tạo nghề

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Trồng khoai lang, sắn” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc dạy một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.

Chương trình có 06 mô đun như sau:

- Mô đun 01: “Nhân giống khoai lang, sắn” có thời gian đào tạo 72 giờ (lý thuyết 18 giờ, thực hành 48 giờ, kiểm tra 8 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc: nhận biết tiêu chuẩn đối với các giống khoai lang, sắn tốt,  điều kiện trồng trọt đối với các giống khoai lang, sắn có triển vọng. Thực hiện đúng phương pháp và kỹ thuật nhân giống, phục tráng giống khoai lang, nhân giống và bảo quản hom giống sắn.

- Mô đun 02: “Chuẩn bị đất và trồng khoai lang” có thời gian đào tạo 80 giờ (lý thuyết 20 giờ, thực hành 52 giờ, kiểm tra 8 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc:  chọn đất, làm đất, trồng và chăm sóc khoai lang sau trồng.

- Mô đun 03: “Chuẩn bị đất và trồng sắn” có thời gian đào tạo 80 giờ (lý thuyết 20 giờ, thực hành 52 giờ, kiểm tra 8 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc:  chọn đất, làm đất, trồng và chăm sóc cây sắn sau trồng.

- Mô đun 04: “Chăm sóc khoai lang” có thời gian đào tạo 88 giờ (lý thuyết 22 giờ, thực hành 58 giờ, kiểm tra 8 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc trong quá trình sản xuất cây khoai lang bao gồm: bón thúc, tưới tiêu nước, nhấc dây, vun xới, làm cỏ và phòng trừ sâu bệnh hại.

- Mô đun 05: “Chăm sóc sắn” có thời gian đào tạo 80 giờ (lý thuyết 20 giờ, thực hành 52 giờ, kiểm tra 8 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc trong quá trình sản xuất cây sắn bao gồm: bón thúc, điều tiết nước, vun xới, làm cỏ và phòng trừ sâu bệnh hại sắn.

Mô đun 06: “Thu hoạch, bảo quản và sơ chế khoai lang, sắn” có thời gian đào tạo 60 giờ (lý thuyết 12 giờ, thực hành 42 giờ, kiểm tra 6 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc như: xác định thời điểm thu hoạch, kỹ thuật thu hoạch, bảo quản củ tươi, chế biến sản phẩm khoai lang, sắn lát khô.

Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra trong quá trình học tập và kiểm tra kết thúc khóa học được thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy” (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học 

TT

Mô đun kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Kiến thức, kỹ năng nghề

1

Kiến thức nghề

Vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 60 phút

2

Thực hành nghề

Bài thực hành kỹ năng nghề

Không quá 12 giờ

3. Các chú ý khác

Chương trình dạy nghề “Trồng khoai lang, sắn” có thể tổ chức giảng dạy tại các địa phương hoặc các cơ sở dạy nghề.

Khi tổ chức dạy nghề, các cơ sở đào tạo cần mời thêm các chuyên gia, người sản xuất có kinh ghiệm tham gia giảng dạy, hướng dẫn để chia sẻ kinh nghiệm với người học, đồng thời tổ chức cho người học đi tham quan tại các cơ sở trồng khoai lang, sắn thành đạt để học hỏi và thấy được hiệu quả thiết thực của nghề này.

Nên bố trí thời gian ngoại khoá để thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận