Chủ nhật, 20/10/2019 07:15 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nghị định 36 giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính

05/09/2014, 09:19 (GMT+7)

Tổng cục Thủy sản đã tổ chức 8 cuộc họp Tổ soạn thảo và đại diện các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hiệp hội Cá tra Việt Nam, VASEP, góp ý cho dự thảo Thông tư tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám vừa ký văn bản trả lời ý kiến đề xuất của Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản VN (VASEP) về việc tổ chức đối thoại với DN liên quan đến Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến, XK sản phẩm cá tra (NĐ 36).

Theo đó, Bộ NN-PTNT chính thức có ý kiến như sau:

1. Các ý kiến, kiến nghị của VASEP, của một số DN thuộc VASEP đã được Bộ NN-PTNT nghiêm túc lắng nghe, trao đổi, giải đáp trực tiếp tại các hội nghị, hội thảo; trả lời bằng văn bản.

Bộ NN-PTNT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2013/BC-BNN-TCTS ngày 20/6/2014 tình hình công tác triển khai và hướng dẫn thực hiện NĐ 36. Báo cáo này cũng đã được gửi tới VASEP.

2. Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ NN-PTNT hướng dẫn thực hiện NĐ 36 được Bộ NN-PTNT ban hành trên cơ sở quán triệt các quan điểm: Bám sát thực tế hoạt động trong nuôi, chế biến, XK và yêu cầu tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong nuôi, chế biến, XK cá tra để hướng dẫn, làm rõ hơn các nội dung qui định trong NĐ 36, nhất là các nội dung về đăng ký diện tích, sản lượng nuôi cá tra, cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi, quản lý chất lượng, đăng ký hợp đồng XK sản phẩm cá tra để người dân, DN thực hiện thuận lợi;

Đảm bảo các thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, không gây phiền hà cho thương nhân và người nuôi cá tra;

Đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đối tượng chịu sự quản lý và thực hiện chế độ hậu kiểm của các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền hoặc được giao thực hiện;

Công khai, minh bạch các bước thẩm định, xác nhận hồ sơ, phương pháp phân tích của các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền hoặc được giao thực hiện;

Đảm bảo bí mật kinh doanh của các thương nhân;

Phù hợp với hệ thống luật pháp hiện hành.

Quá trình soạn thảo Thông tư, đơn vị chủ trì soạn thảo là Tổng cục Thủy sản đã tuân thủ các qui định về trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng qui định tại Luật ban hành văn bản Qui phạm pháp luật năm 2008 và Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2013.

Bộ NN-PTNT đề nghị VASEP tuyên truyền, vận động hội viên nắm đúng, hiểu rõ và nghiêm túc thực hiện các quy định của NĐ 36, Thông tư 23, góp phần vào việc thúc đẩy SX lĩnh vực và ngành hàng cá tra đã và đang có nhiều tiềm năng và lợi thế cạnh tranh trên thị trường hiện nay.

Tổng cục Thủy sản đã tổ chức 8 cuộc họp Tổ soạn thảo và đại diện các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hiệp hội Cá tra Việt Nam, VASEP, góp ý cho dự thảo Thông tư tại Hà Nội.

Ngày 9/6/2014, tại TP Cần Thơ, Bộ NN-PTNT đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư với thành phần tham gia là đại diện UBND một số tỉnh, TP, Sở NN-PTNT (bao gồm các Chi cục Nuôi trồng thủy sản/Thủy sản, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản), cộng đồng DN chế biến cá tra, người nuôi cá tra, các Hội, Hiệp hội Thủy sản.

Ngày 22/7/2014, Bộ NN-PTNT đã tổ chức đối thoại với đại diện lãnh đạo VASEP, một số DN chế biến, XK cá tra có sản lượng và kim ngạch lớn. Buổi đối thoại đã được tiến hành trên cơ sở dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và thiện chí; tiếp tục giải đáp các vướng mắc, làm rõ các vấn đề có tính nguyên tắc trong quản lý điều kiện ngành hàng cá tra để chấn chỉnh lại, thúc đẩy SX phát triển.

Trước đó, cùng với việc xây dựng Thông tư hướng dẫn NĐ 36, Bộ NN-PTNT đã ban hành Quyết định số 1367/QĐ-BNN-TCTS ngày 19/6/2014 phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện NĐ 36 với 11 nhiệm vụ cụ thể, quy định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện để triển khai các nội dung liên quan của NĐ 36.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận