Thứ hai, 25/06/2018 09:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nghỉ hưu trước tuổi

11/09/2017, 06:35 (GMT+7)

Theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 108/2014 của Chính phủ...

Bạn khanhminhcv@gmail.com hỏi : Tôi sinh năm 1962, công tác tại UBND xã. Từ tháng 3/1989, tôi làm Bí thư Đoàn TNCS HCM xã, đến nay tôi được chuyển sang làm cán bộ Địa chính- Xây dựng, hưởng lương hệ trung cấp từ năm 2007. Đến nay tôi công tác 28 năm 4 tháng. Hiện tôi 55 tuổi, muốn nghỉ hưu trước tuổi có được không, nếu được thì cách tính lương nghỉ hưu như thế nào, cơ quan nào cho phép nghỉ hưu trước tuổi? Nếu nghỉ hưu thì một năm về hưu trước tuổi bị trừ bao nhiêu % lương cơ bản?

Trả lời: Theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 108/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế quy định:

Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định.

Như vậy, một trong những trường hợp người lao động được nghỉ hưu trước tuổi đó là: nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi nếu có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Ngoài ra một số đối tượng còn được nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014 của Chính phủ quy định: Nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

 Theo quy định trên thì bạn đủ điều kiện theo điểm c Điều 6 Nghị định 108/2014 nhưng hiện tại bạn mới đạt trình độ Trung cấp nên bạn có thể xin nghỉ hưu trước tuổi trước ngày 21/11/2019 và phải đáp ứng được yêu cầu về đối tượng quy định tại Điều 8 của Nghị định 108/2014 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ (Thông tư 01/2015).

Về lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi thì không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội; được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận