Thứ ba, 16/10/2018 05:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nghỉ hưu trước tuổi

19/11/2010, 11:21 (GMT+7)

Ông Trần Văn Thái ở Khánh Hòa xin hỏi:

Tôi công tác trong một tổ chức xã hội thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (giữ chức vụ lãnh đạo nhưng không đủ tuổi tái cử). Nay tôi 57 tuổi, do sức khỏe có hạn nên xin nghỉ hưu trước tuổi và đã được thủ trưởng đơn vị chấp nhận. Nay tôi muốn nhờ luật gia tư vấn về vấn đề xếp lương khi tôi nghỉ hưu.

Trả lời:

Căn cứ vào Luật Công chức và Nghị định số 67 ngày 15/6/2010 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Các văn bản nói trên quy định về chế độ, chính sách đối vối cán bộ nghỉ hưu trước tuổi như sau:

Đối với cán bộ xếp lương chức vụ:

Tại thời điểm có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nếu đã xếp lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm từ đủ 48 tháng trở lên thì được xếp lên bậc 2 của chức danh hiện đảm nhiệm để nghỉ hưu.

Đối với cán bộ xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ bậc luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật tại thời điểm có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng để được nghỉ hưu.

Nếu có thời gian công tác trước ngày 30/4/1975, đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và trong quá trình công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật trong thời gian 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề trong cùng ngạch chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có) để nghỉ hưu.

Khi nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ lương hưu do về hưu trước tuổi; được trợ cấp ba tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng BHXH; từ năm thứ hai mươi mốt trở đi ,cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Trên đây luật sư đã nêu các quy định chung, ông nghiên cứu, vận dụng.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận