| Hotline: 0983.970.780

Nghĩa Thái nâng tầm nhờ NTM

Thứ Hai 17/07/2017 , 09:05 (GMT+7)

Trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Nghĩa Thái là một trong những xã đạt nhiều tiêu chí và về đích sớm của huyện Nghĩa Hưng (Nam Định).

21-04-27_img_0010
Làm đất chuẩn bị vụ sau

Được sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, kết hợp nguồn kinh phí tại chỗ và tinh thần đóng góp tự nguyện của nhân dân, của con em quê hương thành đạt, các công trình phúc lợi xã hội của địa phương đã được đầu tư xây dựng khang trang. Hiện đã có 115 hộ tình nguyện hiến đất xây dựng đường liên xã, cải tạo kênh mương, đường ra đồng…

Triển khai việc thực hiện chương trình xây dựng NTM ở Nghĩa Thái có tác động tích cực, toàn diện tới phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và đời sống của người dân. Thông qua việc xây dựng NTM, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt, phương pháp tiếp cận, phương pháp giải quyết công việc có tính quy trình hệ thống. Trình độ, năng lực quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vốn của cán bộ, công chức xã được nâng cao, có trách nhiệm và gắn bó với công việc.

Mục tiêu xây dựng NTM được xác định vì lợi ích của người dân nông thôn. Bám sát tiêu chí trong xây dựng NTM và từng bước hoàn thiện một cách vững chắc, đồng bộ, có chất lượng. Ví dụ như tiêu chí 1 (hộ nghèo), xã cùng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ngành liên quan, thực hiện các giải pháp giúp đỡ tháo gỡ, động viên hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đến đầu năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo ở dưới mức 2%, cận nghèo dưới 0,5%. Tiêu chí 12 (tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên) qua 5 năm tập trung cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm với số lượng bình quân hàng năm cho 350 lao động. Hiện tại số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đạt 91%.

Tiêu chí 15 (y tế) đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, công tác tiêm chủng mở rộng đạt 100%. Trạm y tế xã xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia. Số người tham gia BHYT trong xã đạt tỷ lệ 71%.

Tiêu chí 16 (văn hóa) thực hiện xây dựng văn hóa xã gắn liền với xây dựng NTM, xây dựng các thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường vệ sinh xanh, sạch, đẹp. Hiện nay Nghĩa Thái có 17/17 xóm đạt chuẩn xóm văn hóa, đạt 100%; 3/3 cơ quan, trường học, trạm y tế đạt chuẩn văn hóa, đạt 100%; 95% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa…

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ ra nghị quyết giao nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Xây dựng nông thôn mới ở xã đồng bào Khmer

Xây dựng nông thôn mới ở xã đồng bào Khmer

Hiếu Trung (huyện Tiểu Cần – Trà Vinh) là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống (chiếm hơn 32%), được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới từ năm 2014.

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

Tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình OCOP, nâng cao giá trị, thương hiệu các sản phẩm theo hướng không vội vàng, chậm mà chắc.