Chủ nhật, 23/09/2018 02:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nghĩa vụ khi được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

21/09/2012, 09:52 (GMT+7)

Tổ chức và cá nhân có các nghĩa vụ gì khi được cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi?

* Tổ chức và cá nhân có các nghĩa vụ gì khi được cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 16 của Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ NN - PTNT, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép có nghĩa vụ:

1. Chấp hành các quy định của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và pháp luật khác có liên quan.

2. Chấp hành các quy định về vị trí, thời hạn, quy mô các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi ghi trong giấy phép đã được cấp.

3. Thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Khi tiến hành các hoạt động phải bảo đảm an toàn cho công trình thuỷ lợi, khắc phục ngay những sự cố và bồi thường thiệt hại do hoạt động của mình gây ra.

5. Không làm cản trở hoặc gây thiệt hại đến việc khai thác tổng hợp công trình thuỷ lợi.

6. Cung cấp đầy đủ, trung thực các dữ liệu, thông tin về các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước cho phép thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học điều tra, khảo sát, đánh giá công trình thuỷ lợi tại khu vực được cấp phép của mình.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận