Thứ sáu, 22/06/2018 10:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ hội

10/02/2014, 10:26 (GMT+7)

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến vừa có công điện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ hội và tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc.

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến vừa có công điện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ hội và tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc.

Theo đó, công điện yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành thời gian làm việc, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính và yêu cầu giải quyết công việc của doanh nghiệp và người dân theo quy định. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công đi lễ hội, đền, chùa; tổ chức đi lễ hội, đền, chùa trong giờ làm việc.

Nếu đơn vị nào vi phạm các chỉ đạo nêu trên thì Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Công điện cũng giao Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân cùng giám sát. Nếu phát hiện có những trường hợp vi phạm, ngay lập tức phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh qua đường dây nóng: 0373853079; 0912293495; 0913293953; hoặc email: vanphongub@thanhhoa.gov.vn, để xử lý theo quy định.x

THANH NGA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận