Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Ngoại giao góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Thứ Hai 17/08/2015 , 13:56 (GMT+7)

Kể từ ngày thành lập 28/8/1945, ngành ngoại giao Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước kia.

Cũng như sự nghiệp Đổi mới, hội nhập và bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay, góp phần to lớn trong việc củng cố và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bài học đầu tiên nhưng vô cùng quý giá

Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm 15 bộ, trong đó có Bộ Ngoại giao.

Những năm đầu mới thành lập, ngoại giao Việt Nam dưới sự lãnh đạo và tham gia trực tiếp của Bác Hồ, đã góp phần bảo vệ thành công chính quyền cách mạng non trẻ.

Trong bối cảnh đất nước phải đối phó với thù trong giặc ngoài, sách lược ngoại giao “hòa để tiến” đã tranh thủ thời gian cho Cách mạng củng cố lực lượng, chuẩn bị trường kỳ kháng chiến.

Trong giai đoạn này, ngoại giao đã rút ra được những bài học đầu tiên nhưng vô cùng quý giá, đó là bài học về nguyên tắc “đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu,” về chủ trương “thêm bạn, bớt thù,” về phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến,” về sách lược “lợi dụng mâu thuẫn giữa kẻ thù”... để từ đó đặt nền móng cho thắng lợi của các thời kỳ tiếp nối.

Nói về đóng góp của ngành ngoại giao, giáo sư-nhà giáo nhân dân Vũ Dương Ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhấn mạnh qua 70 năm hoạt động ngoại giao, quan trọng nhất là kiên trì mục tiêu độc lập, thống nhất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Việt Nam trải qua hai cuộc kháng chiến, với ba bản hiệp định: Hiệp định Sơ bộ (năm 1946), Hiệp định Geneve (năm 1954), Hiệp định Paris (năm 1973), nhằm đạt được mục tiêu các nước trên thế giới công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Bên cạnh sự nỗ lực của toàn dân và các hoạt động cần thiết của Bộ Quốc phòng thì Ngoại giao có vai trò cực kỳ quan trọng. Ngoại giao làm cho thế giới hiểu rằng, mục tiêu đấu tranh của Việt Nam chính là nền độc lập, chủ quyền, vì sự toàn vẹn lãnh thổ, thu hút được sự ủng hộ của các lực lượng hòa bình, tiến bộ và dân chủ trên thế giới.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân, ngoại giao vừa đấu tranh phá vỡ thế bao vây, vừa nỗ lực mở rộng quan hệ và tranh thủ sự ủng hộ, chi viện của bạn bè quốc tế cho cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) cho rằng: “Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thế kỷ 20, chúng ta đã kết hợp nhuần nhuyễn sách lược “đánh và đàm” và đã giành thắng lợi. Vai trò của ngoại giao như một mặt trận thể hiện nổi bật trong hai giai đoạn. Những năm 1945-1946, khi lực lượng quân sự của ta còn non trẻ, ngoại giao phục vụ bảo vệ chính quyền cách mạng.

Trong kháng chiến chống Mỹ, ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với quân sự và chính trị, tạo thành sức mạnh tổng hợp; tranh thủ sự đoàn kết, ủng hộ quốc tế phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược giải phóng miền Nam và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Trong 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu lớn về nhiều mặt, gắn nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường, mở rộng quan hệ đối ngoại, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế-xã hội, phá thế bị bao vây, cô lập, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế với đà tăng trưởng ngày càng cao, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh được củng cố, quan hệ đối ngoại ngày càng rộng mở, uy tín, vị thế quốc tế của nước ta không ngừng được nâng cao.”

Nâng cao vị thế Việt Nam

Bước vào thời kỳ Đổi mới, Đảng và Nhà nước đã sớm xác định nhiệm vụ đối ngoại trong thời kỳ mới là tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định cho mục tiêu phát triển kinh tế. Từ chỗ bị bao vây về kinh tế, cô lập về chính trị, đến nay Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 180 nước, quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư với trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ; quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn và các trung tâm kinh tế-chính trị hàng đầu, các nước bạn bè truyền thống và đối tác tiềm năng ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững hơn.

Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ngoại giao cũng góp phần tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để kiều bào ta ngày càng hướng về Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Công tác biên giới lãnh thổ đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là việc lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, hai bên đã hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền và ký các văn bản pháp lý liên quan.

Nhấn mạnh về những đóng góp của Bộ Ngoại giao trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, ông Trịnh Minh Anh, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, cho biết Bộ Ngoại giao đã có những đóng góp to lớn vào thành công chung của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Giai đoạn đầu thời kỳ mở cửa (từ năm 1986-1995), Bộ Ngoại giao đã đi đầu trong việc vận động các nước bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, đặc biệt đã góp phần vận động sự ủng hộ của Liên hợp quốc, các tổ chức như Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới nối lại quan hệ với Việt Nam.

Giai đoạn sau khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ năm 1995-2006, Bộ đã cùng với Bộ Công Thương và các bộ chuyên ngành khác triển khai việc đàm phán tham gia các tổ chức khu vực và quốc tế; đàm phán và ký kết các hiệp định hội nhập kinh tế quốc tế song phương, khu vực và đa phương.

Giai đoạn sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ năm 2007 đến nay, Bộ Ngoại giao đã cùng với Bộ Công Thương và các bộ chuyên ngành khác tham gia đàm phán và ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và vận động công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường.

Đánh giá về những đóng góp của ngoại giao trong sự nghiệp phát triển đất nước, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương chia sẻ nếu trong những năm tháng kháng chiến, ngoại giao là một mặt trận chiến lược quan trọng, phối hợp với mặt trận quân sự và chính trị để bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước thì bước vào thời kỳ Đổi mới, công tác ngoại giao phục vụ kinh tế trở thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Với vai trò mở đường, phát huy sức mạnh của ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa, ngành ngoại giao đã khai thông, mở rộng và đưa quan hệ hợp tác của Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đi vào chiều sâu; đi tiên phong trong việc khai mở các thị trường, các lĩnh vực hợp tác quốc tế mới.

Có thể nói chưa bao giờ Việt Nam có được quan hệ hợp tác quốc tế rộng rãi và bình đẳng với các nước ở khắp các châu lục như ngày nay. Vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Ngày nay, thế giới biết đến Việt Nam không chỉ là dân tộc yêu chuộng hòa bình, quật cường, anh dũng trong chiến tranh, mà còn là đất nước đổi mới thành công, thân thiện, có nhiều tiềm năng, kinh tế phát triển năng động, tích cực tham gia vào các công việc quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Trong những thành tựu đáng tự hào đó của cả dân tộc, có sự đóng góp đáng kể của ngành ngoại giao trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc triển khai có hiệu quả ba trụ cột đối ngoại là ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, kết hợp với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Giáo sư-tiến sỹ Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết thực hiện đường lối và chính sách đối ngoại đúng đắn, đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 15 nước, quan hệ đối tác toàn diện với 11 nước. Việt Nam đã đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác quan trọng, đưa khuôn khổ quan hệ đ ã xác lập đi vào thực chất.

“Những chuyến thăm ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc, Hoa Kỳ... và những chuyến thăm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước được triển khai rộng khắp thế giới, cùng với việc chúng ta tiếp đón những nguyên thủ và l ãnh đạo các nước tới Việt Nam, là minh chứng hùng hồn về thế n ước đang lên, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định vững chắc,” giáo sư-tiến sỹ Vũ Văn Hiền nhấn mạnh.

Giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển đất nước

Trước tình hình mới đòi hỏi ngoại giao phải chủ động và sáng tạo hơn, nhạy bén và hiệu quả hơn, phối hợp chặt chẽ với các ngành quốc phòng, an ninh, kinh tế, tư tưởng văn hóa... để tạo ra sức mạnh tổng hợp, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.

Trung tướng Nguyễn Đức Hải cho rằng trong lịch sử chưa bao giờ Việt Nam có được vị thế quốc tế cao như hiện nay. Tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến," ngành ngoại giao cần “lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội là lợi ích cao nhất của Tổ quốc” và “lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất."

Trong thời gian tới, ngành cần xác định việc phục vụ phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm, đồng thời đảm bảo an ninh là mục tiêu quan trọng thường trực. Mục tiêu nâng cao vị thế quốc tế có ý nghĩa quan trọng và lâu dài, nhất là khi đất nước đang hội nhập sâu rộng.

Giáo sư Vũ Dương Ninh chia sẻ 70 năm qua ngoại giao đã thực hiện được nhiệm vụ của mình, phối hợp với các mặt trận chính trị, quân sự, kinh tế, đem lại thắng lợi, sự phát triển cho đất nước. Bây giờ trong sự phát triển của đường lối đổi mới thì ngoại giao cũng vẫn cần thực hiện đường lối đa dạng hóa, đa phương hóa, tăng cường lực lượng ủng hộ Việt Nam, tức là làm bạn ngày càng sâu hơn, rộng hơn. Nhờ đó, Việt Nam đẩy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập tự chủ, đặc biệt là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ các đường biên giới trên bộ, biển đảo.

Với kinh nghiệm đó, với đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, với đội ngũ cán bộ ngoại giao ngày càng đông đảo và nhiều kinh nghiệm, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh.

Trong bài viết mới đây "Ngoại giao Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc," Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Trong suốt 70 năm phụng sự đất nước, ngoại giao Việt Nam không những đạt được thành tựu to lớn, mà còn xây đắp nên truyền thống quý báu, vẻ vang của ngành. Trước hết và nổi bật nhất là truyền thống luôn trung thành với Đảng, với lợi ích của dân tộc.

Toàn ngành ngoại giao luôn nhận thức rõ và xác định, trung thành với Đảng, với lợi ích dân tộc là nguyên tắc, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, bất kể hoạt động đó diễn ra trong hoàn cảnh và điều kiện nào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, ngành Ngoại giao luôn nỗ lực hết mình, thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.”

Có thể nói từ khi ra đời đến nay, ngành ngoại giao luôn đồng hành, góp phần quan trọng vào những thành công, bước phát triển của cả dân tộc. Trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, các chủ trương, đường lối đối ngoại được lãnh đạo Đảng, Nhà nước điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm tình hình đất nước, bối cảnh khu vực và quốc tế, tất cả đều nhằm mục tiêu cao nhất là sự phát triển của đất nước.

Vietnam+

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng 70 năm ngành Thú y

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng 70 năm ngành Thú y

Chính trị 10/07/2020 - 11:22

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Truyền thống ngành Thú y Việt Nam (11/7/1950-11/7/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng.

Văn Chấn phát triển kinh tế nông nghiệp làm trọng tâm

Văn Chấn phát triển kinh tế nông nghiệp làm trọng tâm

Chính trị 09/07/2020 - 20:12

Đại hội đại biểu huyện Văn Chấn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 8-10/7/2020 xác định: Phát triển kinh tế nông nghiệp làm trọng tâm đảm bảo an sinh xã hội…

Bến Tre thiệt hại do xâm nhập mặn trên 1.600 tỷ đồng

Bến Tre thiệt hại do xâm nhập mặn trên 1.600 tỷ đồng

Chính trị 08/07/2020 - 20:09

Riêng ở lĩnh vực nông nghiệp, Bến Tre có gần 28.000 ha cây ăn quả, gần 3.100 ha nuôi thủy sản bị thiệt hại... ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 1.600 tỷ đồng.

Ông Lê Duy Thành được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ông Lê Duy Thành được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Chính trị 08/07/2020 - 15:05

Ông Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Chiến Thắng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà

Ông Nguyễn Chiến Thắng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà

Chính trị 08/07/2020 - 11:28

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thượng tá Huỳnh Hoài Hận giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Thượng tá Huỳnh Hoài Hận giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Chính trị 08/07/2020 - 10:53

Thượng tá Huỳnh Hoài Hận - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Trung tá Kiều Đức Tính giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Trung tá Kiều Đức Tính giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Chính trị 07/07/2020 - 13:13

Trung tá Kiều Đức Tính được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Chính trị 07/07/2020 - 13:10

Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Thiên tai là sự vụ, phòng ngừa cần tính tương lai

Thiên tai là sự vụ, phòng ngừa cần tính tương lai

Chính trị 06/07/2020 - 18:28

“Tổng cục Phòng chống thiên tai tiếp tục duy trì được phong độ, hoàn thành cơ bản các nội dung đề ra", đó là nhận định của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp.

Ông Lữ Văn Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Ông Lữ Văn Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Chính trị 05/07/2020 - 10:52

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020.

Không có vùng cấm trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Không có vùng cấm trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chính trị 04/07/2020 - 19:22

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, phải thường xuyên chỉ đạo thực hiện quyết liệt và sâu sát, không có vùng cấm.

Yên Bái kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh

Yên Bái kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh

Chính trị 30/06/2020 - 17:30

Ngày 30/6, tỉnh Yên Bái long trọng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh (11/4/1900-11/4/2020), 75 năm ngày thành lập Đảng bộ (30/6/1945-30/6/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.  

Xem thêm
Tăng tốc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất

Tăng tốc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất

Chiều 9/7, Thứ trưởng NN-PTNT Lê Quốc Doanh dẫn đầu đoàn công tác tham quan mô hình làm mạ khay, cấy máy, phun thuốc bằng máy bay không người lái.

Tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam cao nhất 10 năm qua

Tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam cao nhất 10 năm qua

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong Quý II năm 2020, lao động có việc làm giảm mạnh nhất và tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Người khơi dòng du lịch Trạm Tấu

Người khơi dòng du lịch Trạm Tấu

Trạm Tấu - miền đất hoang sơ bậc nhất của tỉnh Yên Bái, với nhiều cảnh quan thiên nhiên vô cùng hùng vĩ, nơi không ít du khách muốn khám phá…