Thứ hai, 16/07/2018 04:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngu Công đời mới

08/09/2010, 09:43 (GMT+7)

Vua Tráng Công nước Túc đi săn. Chẳng dè lạc đường, vừa đói vừa khát, trông thấy một trang trại có dáng tiêu điều lắm, nhưng cũng đành cố sức đi tới. Một ông lão từ trong nhà đi ra, cung kính vái chào. Rồi dâng thức ăn, nước uống cho nhà vua.

Vua chợt nhìn thấy tấm biển có dòng chữ: “Ngu Ông trang”, bèn hỏi:

- Sao lại có cái tên này?

Ông lão thưa:

- Đó là tại hạ thần, mới có cái tên đó.

- Trông lão không có vẻ gì là người ngu, lão nói tại lão, là cớ làm sao?

- Để hạ thần giải thích: Nguyên hạ thần có con bò cái đẻ được con bê con. Hạ thần có đứa cháu thích ngựa lắm, bèn bán con bê, rồi mua một chú ngựa con. Năm ngoái có một gã trẻ tuổi cưỡi ngựa xông vào trang trại, nói rằng thật nực cười, làm gì có chuyện bò đẻ ra ngựa. Nói rồi ngang nhiên dắt chú ngựa con đi. Hạ thần đành chịu mất ngựa. Từ đó, dân làng gọi hạ thần là ngu. Trang trại cũng có tên từ đó.

Vua Tráng Công gật gù:

- Như vậy, thì đúng là lão ngu thật.

Sáng hôm sau nhân buổi chầu, nhà vua bèn kể lại chuyện cho Bảo Trọng nghe. Bảo Trọng vội chắp tay thưa rằng:

-  Đó chính là cái ngu của Trọng này. Nếu có vua minh như Nghiêu, có bầy tôi giỏi như Cao Dao, thì đời nào có chuyện một gã trai trẻ dám ngỗ ngược cướp trắng con ngựa của người ta như vậy? Ngu Ông chắc hiểu luật pháp ngày nay không nghiêm, có kiện cáo cũng vô ích, còn tốn công tốn của, nên đành chịu mất ngựa để được yên thân. Xin nhà Vua kíp chấn chỉnh pháp luật lại.

Đức Bối Tử nghe chuyện, bèn ngoảnh lại bảo với các học trò rằng: “Ta nghe nói ở Quất Nha, quan giữ rừng lại ngang nhiên nuôi gấu rừng để lấy mật, kiếm lời. Ở Phong Hoá, quan sở tại “bảo kê” cho lâm tặc phá rừng. Rồi quan huyện Phước cướp trắng đất của dân. Quan tỉnh Nhan khai man lý lịch để lấy Huân chương, Huy chương…Vậy những người dân đen như ông lão, chịu mất ngựa, chịu mang cái tiếng là ngu, có gì là lạ? Các ngươi cậy mình lắm chữ, mà không dùng cái sự học ấy để bảo vệ quyền lợi của dân lành, thì công sức khó nhọc của các ngươi cũng chỉ đổ xuống sông xuống biển…”

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận