Thứ ba, 19/02/2019 01:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người dân có quyền sử dụng thực phẩm an toàn

22/03/2013, 09:44 (GMT+7)

Người đứng đầu ngành Y tế vừa có một số ý kiến đóng góp của ngành đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Người đứng đầu ngành Y tế vừa có một số ý kiến đóng góp của ngành đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, để việc sửa đổi đáp ứng cơ bản được sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn hiện nay, cũng như trong tương lai, điều 22 nên sửa đổi, bổ sung theo hướng “Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm y học, thuốc, trang thiết bị y tế, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm khác trên cơ thể người phải được người đó đồng ý và bảo đảm đạo đức trong nghiên cứu y sinh học".

Lý do cần thay cụm từ "dược học" thành "thuốc" vì khái niệm "dược học" theo nghĩa hán nôm dùng để chỉ thuốc và các hoạt động liên quan đến thuốc, còn thuốc mới là đối tượng sử dụng cụ thể để phòng bệnh, chữa bệnh. Như vậy, chỉ có khái niệm thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc, bao gồm cả văcxin, sinh phẩm y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm nom sức khỏe của bệnh nhân

Tại điều 41, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng để việc sửa đổi đáp ứng cơ bản được sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn hiện nay, cũng như trong tương lai, Dự thảo cần thay cụm từ "công dân" bằng cụm từ "mọi người" để bao gồm cả những người mất quyền công dân, người nước ngoài đang sống, lao động, học tập và du lịch tại Việt Nam đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Bổ sung cụm từ "chăm sóc và nâng cao sức khỏe" để thể hiện tính toàn diện của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và theo đúng cách tiếp cận của Tổ chức Y tế thế giới.

Cụm từ "tiếp cận" cần được bổ sung để khẳng định việc sử dụng dịch vụ y tế không chưa đủ mà còn phải tăng khả năng đáp ứng, tính sẵn có của các dịch vụ y tế và người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ này và bổ sung cụm từ "người dân có quyền được sử dụng thực phẩm an toàn" và nghiêm cấm hành vi "kinh doanh thực phẩm không an toàn". Thêm vào đó cần thay cụm từ "người khác" bằng cụm từ "cá nhân" để thể hiện rõ hơn mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng. Mặt khác khái niệm "người khác" cũng không loại trừ được bản thân người đó vì khi đe dọa thì chính bản thân người đó cũng bị đe dọa đến cuộc sống và sức khỏe.

Còn với điều 62, đại diện ngành y tế cũng đề nghị thay cụm từ "Nhà nước ban hành chính sách" thành "Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư, phát triển sự nghiệp để khẳng định Nhà nước trực tiếp đầu tư, phát triển sự nghiệp y tế và đây cũng là mục tiêu bảo đảm chính sách an sinh xã hội, bảo đảm định hướng XHCN của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời thể hiện việc phát triển hệ thống y tế hỗn hợp công tư, trong đó y tế công đóng vai trò chủ đạo.

TỐ NHƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận