Thứ tư, 22/05/2019 03:09 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Người làm việc tại trạm y tế xã, phường là viên chức

14/04/2015, 06:13 (GMT+7)

Việc ký kết hợp đồng của người làm việc tại trạm y tế xã thực hiện theo quy định của Luật Viên chức.

Người làm việc tại trạm y tế xã, phường là viên chức

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: lovanben@gmail.com hỏi: Trước đây tôi công tác ở trung tâm y tế huyện, nay được phân công về trạm y tế xã, thuộc huyện miền núi. Trạm y tế này mới được thành lập, mọi cơ sở vật chất, con người còn thiếu. Tôi xin luật gia nói rõ hơn về nhân lực của y tế xã, phường để tôi nắm và hiểu rõ hơn trong quá trình công tác.

Trả lời:

Theo quy định của Nghị định 117/2014 ngày 8/12/2014 của Chính phủ về nhân lực của y tế xã, phường như sau:

Người làm việc tại trạm y tế xã là viên chức.

Số lượng người làm việc tại trạm y tế xã nằm trong tổng số người làm việc của trung tâm y tế huyện được xác định theo vị trí việc làm trên cơ sở khối lượng công việc phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế ở địa phương theo vùng miền.

Về ký kết hợp đồng của người làm việc tại trạm y tế xã thực hiện theo quy định của Luật Viên chức như sau:

Đối với số cán bộ y tế đang làm việc tại trạm y tế theo Khoản 1, Điều 3 - Quyết định số 58/TTg ngày 3/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở; Điều 2 - Quyết định số 131/TTg ngày 4/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 58/TTg ngày 3/2/1994: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu và tiêu chuẩn của vị trí công việc đảm nhiệm.

Đối với số cán bộ y tế đang làm việc tại trạm y tế theo Điều 1 trong Quyết định số 131/TTg ngày 4/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 58/TTg ngày 3/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở (thuộc diện hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg):

Những trường hợp đã có đủ thời gian 36 tháng làm việc tại trạm y tế xã (tính đến ngày nghị định này có hiệu lực), đáp ứng đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp được xét tuyển đặc cách theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 - Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm tiến hành ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp chưa đủ thời gian 36 tháng làm việc tại trạm y tế (tính đến ngày nghị định này có hiệu lực) thực hiện tuyển dụng theo quy định của Luật Viên chức.

Đối với những viên chức được tuyển dụng từ khi nghị định này có hiệu lực: Cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện việc ký hợp đồng làm việc theo quy định tại Luật Viên chức.

Số người được ký hợp đồng làm việc theo quy định không vượt quá số người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định.

Trên đây là những quy định chung về nhân lực của tế xã phường, anh nghiên cứu vận dụng.

LG.MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận