Thứ bảy, 20/07/2019 03:52 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nguyên tắc khảo nghiệm phân bón

30/01/2018, 06:35 (GMT+7)

Nghị định số 108/2017 ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón quy định về nguyên tắc khảo nghiệm phân bón...

Anh Đào Văn Thường ở Lâm Đồng xin hỏi chuyên mục những quy định của Nhà nước trong khảo nghiệm phân bón đối với cơ sở sản xuất phân bón.

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Nghị định số 108/2017 ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón quy định về nguyên tắc khảo nghiệm phân bón như sau:

1. Phân bón phải khảo nghiệm trước khi được công nhận lưu hành trừ các loại phân bón không phải khảo nghiệm.

2. Các loại phân bón không phải khảo nghiệm:

a) Phân bón hữu cơ quy định tại các điểm a, e khoản 4 Điều 4 Nghị định này sử dụng bón rễ;

b) Phân bón đơn, phân bón phức hợp quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều 4 Nghị định này sử dụng bón rễ mà trong thành phần không bổ sung các chất tăng hiệu suất sử dụng, chất cải tạo đất, vi sinh vật, chất sinh học, chất điều hòa sinh trưởng hay các chất làm thay đổi tính chất, công dụng, hiệu quả sử dụng phân bón;

c) Phân bón là kết quả của các công trình, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh được công nhận là tiến bộ kỹ thuật.

3. Phân bón phải khảo nghiệm cả diện rộng và diện hẹp; khảo nghiệm diện rộng chỉ được tiến hành sau khi kết thúc khảo nghiệm diện hẹp.

4. Việc khảo nghiệm phân bón phải thực hiện tại tổ chức được công nhận đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm.

5. Việc khảo nghiệm phân bón thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia. Trong thời gian chưa có Tiêu chuẩn quốc gia tương ứng, việc khảo nghiệm thực hiện theo quy phạm khảo nghiệm phân bón tại Phụ lục II và báo cáo kết quả khảo nghiệm theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

6. Lượng phân bón được phép sản xuất, nhập khẩu để khảo nghiệm được xác định dựa trên liều lượng bón cho từng loại cây trồng và diện tích khảo nghiệm thực tế nhưng không được vượt quá lượng sử dụng cho 10 héc ta đối với khảo nghiệm cây trồng hàng năm và 20 héc ta đối với khảo nghiệm cây trồng lâu năm.

Trên đây là những quy định về nguyên tắc khảo nghiệm phân bón. Vì trong thư anh không nêu cụ thể cơ sở sản xuất loại phân bón nào, hơn nữa trong Nghị định có rất nhiều quy định mà chủ cơ sở sản xuất phân bón cần nghiên cứu, nắm rõ để hoạt động đúng pháp luật. Anh cần nghiên cứu kỹ thêm các điều khoản của nghị định này.

LS MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận