Thứ tư, 29/01/2020 04:35 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nguyên tắc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

09/05/2012, 10:37 (GMT+7)

Đề nghị cho biết nguyên tắc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật?

* Đề nghị cho biết nguyên tắc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật?

Trả lời:

Khoản 2 và khoản 3 Điều 29 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP quy định về nguyên tắc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật như sau :

1. Động vật, sản phẩm động vật trên cạn có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch khi vận chuyển với số lượng, khối lượng lớn ra khỏi huyện phải được kiểm dịch một lần tại nơi xuất phát.

2. Động vật, sản phẩm động vật dưới nước, lưỡng cư có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch khi lưu thông trong nước phải được kiểm dịch một lần tại nơi xuất phát đối với các trường hợp sau:

a) Động vật thương phẩm, sản phẩm động vật trước khi đưa ra khỏi huyện trong trường hợp đang xảy ra dịch bệnh tại huyện đó;

b) Động vật để làm giống trước khi đưa ra khỏi cơ sở sản xuất giống.

* Khi nào phải kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP quy định động vật, sản phẩm động vật phải kiểm dịch trong các trường hợp sau:

a) Hợp đồng mua bán có yêu cầu hoặc quy định của các Điều ước quốc tế phải kiểm dịch

b) Chủ hàng có yêu cầu phải kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận