Thứ ba, 25/09/2018 06:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhân rộng mô hình điểm

11/07/2014, 08:15 (GMT+7)

Đến nay, Vĩnh Long có 19/22 xã điểm xây dựng NTM được công nhận xã văn hóa. 

Nhân rộng mô hình điểm
Đường giao thông đạt chuẩn ở xã Long Mỹ (huyện Mang Thít)

Hơn 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn kết với thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng NTM, Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc.

Cuộc vận động này được phát triển sâu rộng, triển khai rộng rãi đến tận khu dân cư, làm thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, giúp đỡ nhau trong SX và đời sống. Nổi bật là mô hình duy trì chấm điểm hộ “Ba hiểu, ba tự, ba biết” và phát huy vai trò của hộ gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa: “Gia đình an toàn”, “Gia đình sức khỏe”, “Gia đình xanh, sạch đẹp”; tổ nhân dân tự quản văn hóa: “Tổ an toàn”, “Tổ sức khỏe”, “Tổ xanh - sạch - đẹp”, khu dân cư văn hóa an toàn…

Bà con xây dựng được 261 tổ hùn vốn, 38 HTXNN - thủy sản, 1.987 tổ hợp tác với 77.758 thành viên, 23 làng nghề; thành lập 1.930 tổ tiết kiệm với số tiền tiết kiệm mỗi năm hơn 15 tỷ đồng, giúp đỡ cho nhiều chị em thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống. 

Đến nay, Vĩnh Long có 19/22 xã điểm xây dựng NTM được công nhận xã văn hóa. Trong đó, có 2 xã Long Mỹ (huyện Mang Thít) và xã Thành Đông (huyện Bình Tân) đạt xã văn hóa - NTM đầu tiên của tỉnh, có 6 xã đạt từ 13 - 15 tiêu chí.

Thu nhập của người dân nông thôn không ngừng tăng lên, đạt 19,75 triệu đồng/người/năm (tăng 1,93 lần so với năm 2010); tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề từ hơn 44%, tăng lên 49%; đã có 26.071 lượt lao động được đào tạo, sau học nghề có 79,8% lao động có việc làm, góp phần rút ngắn khoảng cách tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh, từ 10,23% năm 2011 còn 4,47% vào cuối năm 2013.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận