Thứ bảy, 07/12/2019 03:54 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nhân tạo giống hàu Thái Bình Dương, hàu muỗng

16/08/2012, 10:34 (GMT+7)

Hội đồng Khoa học tỉnh Bình Định vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật SX hàu Thái Bình Dương và hàu muỗng” của Viện Nghiên cứu NTTS 3 do ThS. Phùng Bảy làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học tỉnh Bình Định vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật SX hàu Thái Bình Dương và hàu muỗng” của Viện Nghiên cứu NTTS 3 do ThS. Phùng Bảy làm chủ nhiệm.

Sau hơn 2 năm nghiên cứu, nuôi thử nghiệm tại đầm Đề Gi và đầm Thị Nại, hàu có tỷ lệ sống cao, phương pháp kích thích khô và dòng chảy mang lại hiệu quả nhất cho hàu đẻ. Cả nuôi đáy và nuôi nổi đều phù hợp vào mùa khô, nuôi nổi chỉ phù hợp mùa lũ. Đề tài đã xây dựng được quy trình SX giống bám đơn hàu muỗng, hàu Thái Bình Dương góp phần chủ động mùa vụ SX...

THIÊN Ý

Đang được quan tâm

Gửi bình luận