Thứ hai, 22/10/2018 01:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhanh chóng tổng kết thi hành Luật Đất đai 2003

20/10/2010, 07:15 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu khẩn trương thành lập các đoàn khảo sát, nắm tình hình đất đai ở các địa phương...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu khẩn trương thành lập các đoàn khảo sát, nắm tình hình đất đai ở các địa phương. Bộ Tư pháp rà soát, đánh giá tất cả các văn bản pháp luật liên quan đến Luật Đất đai 2003.

 

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành thực hiện khi chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai 2003, chiều 18/10. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo khẩn trương thành lập các đoàn công tác, đi khảo sát, nắm tình hình đất đai ở các địa phương, đánh giá  tình hình thi hành pháp luật đất đai và kiến nghị đề xuất sửa đổi Luật Đất đai.

 Một nhiệm vụ trọng tâm được Phó Thủ tướng giao cho Bộ Tư pháp cùng các Bộ liên quan là rà soát, đánh giá tất cả các văn bản pháp luật liên quan đến Luật đất đai 2003, tổng kết các nội dung liên quan đến công chứng, chứng thực các giao dịch về quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Bộ Tài chính đánh giá, tổng kết về thuế, phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá đất cụ thể, phối hợp với Bộ TN- MT, Bộ KH- ĐT tổng kết việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi CPH DNNN. Bộ NN- PTNT tổng kết, đánh giá về quản lý việc sử dụng đất của các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các hợp tác xã nông nghiệp.

 Công tác tổng kết thi hành Luật đất đai 2003 phải sớm hoàn thành để làm cơ sở thực tế xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đưa ra Quốc hội theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Ngày 9/9/2010, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập BCĐTW về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai 2003 do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban, Bộ trưởng TN- MT Phạm Khôi Nguyên làm Phó ban.

PV- ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận