Thứ hai, 16/07/2018 03:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhiễm chất độc hóa học

15/10/2012, 10:52 (GMT+7)

Xin luật gia cho biết những quy định cụ thể về chế độ chính sách đối với người nhiễm chất độc hóa học.

Ông Nguyễn Văn Bình ở Thái Bình xin hỏi luật gia:

Hiện nay, chế độ chính sách đối với người có công đã được Quốc hội sửa đổi. Tôi và nhiều anh em bị nhiễm chất độc trong chiến tranh rất quan tâm đến những sửa đổi này. Xin luật gia cho biết những quy định cụ thể về chế độ chính sách đối với người nhiễm chất độc hóa học.

Trả lời:

Theo quy định tại Pháp lệnh số 04/2006/PL-UBTVQH11 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công quy định: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người được cơ quan có thẩm quyền công nhận đã tham gia công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8/1961 đến ngày 30/4/1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học và do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp sau đây:

Mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; Vô sinh; Sinh con dị dạng, dị tật.

Chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau:

Người thuộc trường hợp quy định (mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên) được hưởng trợ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động theo các mức từ 21% đến 40%, từ 41% đến 60%, từ 61% đến 80% và từ 81% trở lên;

Người mà không mắc bệnh quy định (vô sinh; Sinh con dị dạng, dị tật) mà mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên hoặc mắc bệnh với mức độ suy giảm khả năng lao động dưới 61% thì được hưởng trợ cấp hàng tháng như người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%; trường hợp mắc bệnh với mức độ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp hàng tháng tương ứng với mức độ suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%, từ 81% trở lên.

Các chế độ ưu đãi khác đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bao gồm:

BHYT; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào tình trạng bệnh tật của từng người và khả năng của Nhà nước; Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm; Người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được hưởng phụ cấp hàng tháng, nếu sống ở gia đình được trợ cấp người phục vụ.

Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học quy định tại điểm này được Nhà nước mua BHYT;

Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ về nhà ở.

Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như đối với thân nhân của bệnh binh.

Trên đây là những quy định mới nhất, ông nghiên cứu, vận dụng.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận