Thứ tư, 17/07/2019 07:27 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nhiều công trình hạ tầng được đầu tư

13/11/2013, 10:13 (GMT+7)

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong những năm qua, các công trình trọng điểm kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã được quan tâm đầu tư.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong những năm qua, các công trình trọng điểm kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã được quan tâm đầu tư.

Cụ thể như: Dự án tổng thể nâng cấp đê Hà Nam, Quảng Yên; đầu tư xây dựng hồ chứa nước Đầm Hà Động, sửa chữa, nâng cấp một số cụm hồ chứa nước sản xuất huyện Vân Đồn, Cô Tô. Các công trình đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của các huyện miền núi, hải đảo.

Ngoài ra, hiện 125/125 xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã, đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá; 117/125 xã được sử dụng điện lưới quốc gia, sửa chữa nâng cấp 213 trường học các cấp. Ngoài ra, các địa phương huy động nhân công cải tạo, sửa chữa 985 km đường giao thông các loại; 166 cầu, cống dân sinh được cải tạo, xây dựng mới.

VN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận