Thứ tư, 20/06/2018 01:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhiều hỗ trợ cho HTX

17/12/2014, 09:01 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 2261/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020. 

Theo đó, các HTX được hỗ trợ chung như sau: Hỗ trợ 100% kinh phí bồi dưỡng nguồn nhân lực (cán bộ quản lý và thành viên HTX); hỗ trợ XTTM, mở rộng thị trường; hỗ trợ ứng dụng KHKT và công nghệ mới; hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của HTX (ngân sách địa phương hỗ trợ 100% kinh phí tư vấn thành lập mới và 50% kinh phí tư vấn tổ chức lại hoạt động của HTX).

Với các HTX nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, ngoài việc được hưởng những hỗ trợ ưu đãi như trên, còn được hưởng các hỗ trợ, ưu đãi sau: Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (ưu tiên HTX có quy mô lớn về thành viên, tạo quy mô hàng hóa lớn, sản xuất theo cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị, HTX hoạt động ở địa bàn khó khăn.

Ngân sách TƯ hỗ trợ tối đa 80% tổng mức đầu tư dự án, HTX đóng góp tối thiểu 20%); hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ chế biến sản phẩm.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận