Thứ hai, 18/06/2018 01:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhiều phong trào từ nông dân vào cuộc

07/10/2013, 10:20 (GMT+7)

Báo cáo của Hội Nông dân tỉnh cho biết, trong những năm qua, đã có hơn 542 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua, có hơn 317 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi là khâu then chốt, là trọng tâm trong các hoạt động, gắn với thi đua xây dựng NTM và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nhiều mô hình làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho người dân ở các vùng nông thôn, nhằm tạo ra được nguồn nội lực lớn trong các tầng lớp nhân dân đóng góp vào việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, phong trào đã thật sự tạo được khí thế thi đua sôi nổi đến mỗi hộ nông dân, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, tinh thần vì cộng đồng giúp những gia đình gặp khó khăn. Báo cáo của Hội Nông dân tỉnh cho biết, trong những năm qua, đã có hơn 542 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua, có hơn 317 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Qua việc lồng ghép này, nông dân ngày càng có ý thức cao trong khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, gắn với bảo vệ môi trường và chuyển giao các tiến bộ khoa học vào sản xuất, tập trung phát triển phong trào sản xuất đa con đa cây theo hướng bền vững. Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, 3 năm qua, toàn tỉnh đã thực hiện gần 700 mô hình điểm đạt hiệu quả cao và được nhân rộng trong dân.

CTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận