Thứ hai, 25/06/2018 04:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhiều sản phẩm kém chất lượng!

15/07/2013, 09:07 (GMT+7)

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Sở NN-PTNT Quảng Ngãi đã thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra, đánh giá và phân loại các cơ sở kinh doanh vật tư dùng trong thủy sản...

Thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ NN-PTNT quy định về việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản; trong 6 tháng đầu năm 2013, Sở NN-PTNT Quảng Ngãi đã thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra, đánh giá và phân loại các cơ sở kinh doanh vật tư dùng trong thủy sản nhằm đánh giá tình hình thực hiện các qui định của Nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời tiến hành lấy mẫu gửi cơ quan kiểm nghiệm để kiểm tra chất lượng sản phẩm nhằm đề ra các biện pháp quản lý vật tư thủy sản trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Quảng Ngãi về kinh doanh thức ăn, chế phẩm vi sinh, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường, số cơ sở được kiểm tra là 22, trong đó có 3 cơ sở chỉ kinh doanh thức ăn nuôi thủy sản, 1 cơ sở chỉ kinh doanh chế phẩm sinh học, 18 cơ sở vừa kinh doanh kết hợp thức ăn, chế phẩm vi sinh, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Qua thống kê có tất cả 109 sản phẩm của 42 doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu phân phối đang được bày bán trên địa bàn tỉnh. Kết quả rà soát giữa tên sản phẩm đang được bày bán với danh mục các sản phẩm được phép lưu hành của Bộ NN-PTNT phát hiện có 35/109 sản phẩm không có tên trong các Danh mục được phép lưu hành của Bộ NN-PTNT. Gồm: Golden Coat, IQ-Zyme của Cty TNHH CNSH Thiên Phong; Genodin-30, Amino của Cty TNHH Quốc tế Hải Mã; Anova của Cty Liên doanh TNHH Anova; Yucca, Tanic, DV-C100 và Yucca Zeo của Cty TNHH Nghiên cứu- SX Đất Việt; Actipalshrimp SL5 của Cty TNHH Interfarm; Uni-One (Mỹ); CTV9 của Cty TNHH Thủy sản Hoàng Gia; Recom, Ophor, Liver best, Citybiozy và NB-Biobest của Cty TNHH Noben; Bet-to-gane và Betato Capga của Cty TNHH Quốc tế Trường Sinh; Goal của Cty TNHH UV; super Bioca của Cty TNHH Biovet; Way ABC của Cty Aqua Pharma 5 way; Zeo 100 của Cty TNHH SXTM Phi Hùng; Zeolite của Cty TNHH TMSX Nova; Mizuphor của Cty TNHH Vĩnh Thịnh; Anti stress của Cty TNHH Thuốc thú y TS Minh Dũng; Virkon A0 của Cty TNHH Bayer Việt Nam; Hi-yucca của Cty TNHH MTV Menta; Samson do Cty TNHH TM-DV Kim Nguyên bảo phân phối (sản xuất tại Thái Lan); V900, BKC 80 và Cmaxone của Cty TNHH TM - DV- Lộc Việt; Dolomite, Canxi siêu mịn và Vôi thủy sản của Cty TNHH Hoàng Anh-Tú Thắng.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã tiến hành lấy 11 mẫu thức ăn và 15 mẫu chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản gửi cơ quan kiểm nghiệm để kiểm tra sự phù hợp của chất lượng sản phẩm với chỉ tiêu chất lượng chủ yếu ghi trên bao bì sản phẩm. Về chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường có 8/15 sản phẩm qua thử nghiệm có mức chất lượng không đạt so với chỉ tiêu chất lượng ghi trên bao bì sản phẩm. Đó là, sản phẩm USA Biotic của Cty TNHH CNSH Thiên Phong; Micro Actor và Bioclean Aqua của Cty TNHH ding dưỡng thú y Nam Long; Altreat 5300 của Cty TNHH ALT; Way Wat của Cty 5 way; NB- Zymbiotin và Citybiozy của Cty TNHH Noben; Dolomite của Cty TNHH Hoàng Anh. Các chỉ tiêu xét nghiệm các sản phẩm kể trên có kết quả thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu chất lượng chủ yếu ghi trên bao bì.

Sở NN-PTNT Quảng Ngãi đã đề nghị các cơ sở kinh doanh ngừng kinh doanh các sản phẩm chưa được phép lưu hành và sản phẩm qua thử nghiệm có mức chất lượng không đạt so với chỉ tiêu chất lượng ghi trên bao bì sản phẩm, đồng thời có trách nhiệm thông báo cho nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu thu hồi các sản phẩm trên trước ngày 30/7/2013. Đề nghị Thanh tra Sở NN-PTNT nghiên cứu đề xuất biện pháp xử lý thích hợp đối với các cơ sở kinh doanh sản phẩm chưa được phép lưu hành, các sản phẩm qua thử nghiệm có mức chất lượng không đạt so với chỉ tiêu chất lượng ghi trên bao bì. Đề nghị Bộ NN-PTNT, chỉ đạo Thanh tra Bộ tiến hành thanh kiểm tra và có giải pháp xử lý đối với các nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu và phân phối đưa vào lưu thông các sản phẩm chưa được phép lưu hành, các sản phẩm qua thử nghiệm có mức chất lượng không đạt so với chỉ tiêu chất lượng ghi trên bao bì sản phẩm.

HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận