Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ ba 22/09/2020 - 01:42

Thủy sản

Nhiều tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản được giới thiệu

Thứ Sáu 11/10/2019 - 12:05

Sáng 11/10, tại thành phố Hải Phòng, Viện Nghiên cứu hải sản tổ chức Hội thảo “Giới thiệu tiến bộ kỹ thuật mới trong lĩnh vực thủy sản”.

Hội thảo đánh giá, trong thời gian vừa qua, các hoạt động ứng dụng KHCN trong khai thác hải sản ở nước ta đã bám sát vào mục tiêu phát triển của ngành là tăng năng suất, chất lượng; nâng cao tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng, phát triển bền vững, an toàn môi trường; nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng. 

Nuôi tôm thẻ ở Đồ Sơn

Các ứng dụng KHCN trong khai thác hải sản trên thế giới đã được nghiên cứu và bước đầu được thử nghiệm áp dụng vào Việt Nam. Một số kết quả nổi bật như: đã làm chủ được công nghệ đóng tàu cá vỏ thép kích thước lớn đảm bảo hoạt động an toàn, dài ngày trên các vùng biển; đã sản xuất và thi công được hệ thống trị thủy lực để thu lưới, thu câu để tăng hiệu suất, ổn định và đảm bảo an toàn khi vận hành; ứng dụng và khai thác có hiệu quả các thiết bị điện tử hiện đại để tăng năng suất khai thác và đảm bảo an toàn cho tàu và hiệu quả nghề khai thác...

Tuy nhiên, đến nay đội tàu khai thác hải sản của nước ta vẫn chưa phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại, vẫn sử dụng nhiều lao động, năng suất còn thấp, tổn thất chất lượng vẫn còn cao, vẫn còn rủi ro, mất an toàn trong lao động trên biển và tác động tiêu cực đến môi trường. Điều này dẫn đến việc khai thác hải sản ở nước ta chưa đạt hiệu quả cao, thiếu bền vững và không ổn định. Một trong những nguyên nhân cơ bản của các tồn tại, hạn chế nêu trên là việc chậm đổi mới công nghệ, hoạt động ứng dụng KHCN trong khai thác hải sản chưa hiệu quả. Thực tế, hoạt động ứng dụng KHCN trong khai thác hải sản trong thời gian qua mang tính tự phát, manh mún, thiếu đồng bộ, sức lan tỏa chưa cao, chưa thực sự phù hợp điều kiện sản xuất thực tiễn.

Để thực hiện thành công dễ án “Đề án tái cơ cấu ngành Thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” và các định hướng chiến lược khác của ngành thì việc đưa ra các định hướng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác thủy sản là rất cần thiết.

Trong khuôn khổ hội thảo, đại biểu tham quan mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng vụ thu - đông tại Đồ Sơn - Hải Phòng và tham quan mô hình cơ giới hóa nghề lưới chụp ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/nhieu-tien-bo-ky-thuat-trong-linh-vuc-thuy-san-duoc-gioi-thieu-d251063.html