Thứ bảy, 23/06/2018 07:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Những điểm mới trong Bộ luật Hình sự năm 2015 về bảo vệ trẻ em

13/04/2017, 06:35 (GMT+7)

Khi BLHS năm 2015 có hiệu lực thi hành sẽ là công cụ để nghiêm trị những hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm cũng như các hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ thumai@gmail.com xin luật sư cho biết những điểm mới của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 về trừng trị những hành vi xâm phạm tình dục đối với trẻ em.

Trong thực tế, hiện vẫn còn những hành vi sử dụng các em vào hoạt động khiêu dâm, mua vui cho những kẻ có nhiều tiền và đặc biệt là tình trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đang ở mức báo động thì luật pháp càng cần phải nghiêm trị loại tội phạm này.

Trả lời:

Đúng như bạn đọc đã quan tâm đến tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục và đang bị lợi dụng để mua vui cho người lớn mà chưa bị xử lý. Theo BLHS năm 1999 thì các tội hiếp dâm trẻ em (Điều 112), tội cưỡng dâm trẻ em (Điều 114), tội giao cấu với trẻ em (Điều 115) và tội dâm ô với trẻ em (Điều 116), song trong điều luật cũng không nêu hết những hành vi nhất là tội dâm ô với trẻ em. Do vậy việc xử lý loại tội phạm này còn nhiều bất cập và còn bỏ lọt tội phạm.

Tại điều 142 Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi của BLHS năm 2015, đã sửa đổi chính sách hình sự đối với hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 112 của BLHS năm 1999 quy định mọi hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm và phải chịu khung hình phạt phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên thực tiễn thi hành BLHS 1999 cũng như đánh giá về loại tội phạm này ở một số địa phương cho thấy, nhiều trường hợp mặc dù giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi, nhưng với sự phát triển thể chất ở một số em thì các em trưởng thành hơn so với độ tuổi và việc giao cấu là thuận tình. Do vậy, việc quy định mọi hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi phải chịu khung hình phạt cao nhất của điều luật này là quá nghiêm khắc. Do vậy, phải phân hóa chính sách xử lý hình sự đối với hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi.

Tại điểm b khoản 1 Điều 142 BLHS năm 2015 vẫn khẳng định mọi hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em, nhưng tùy vào tính chất, mức độ nguy hiểm của từng trường hợp cụ thể mà cân nhắc xử lý theo từng khung hình phạt tương ứng, từ khoản 1 đến khoản 3 Điều 142  BLHS năm 2015.

Trong chương XIV của BLHS năm 2015 cũng đã bổ sung thêm tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, được quy định tại điều 147. Đây là một điểm bổ sung mới góp phần phản ánh đúng diễn biến của loại tội phạm này đang diễn ra trong xã hội hiện nay.

Tại BLHS 2015 đã có quy định tội dâm ô với trẻ em (Điều 117). Tuy nhiên, qua nghiên cứu nhận thấy, việc quy định tội dâm ô với trẻ em chưa bao quát hết các hành vi xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên thực tiễn trong thời gian qua.

Theo cách hiểu hiện nay về dâm ô thì hành vi dâm ô được coi là hành vi đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm của trẻ em hoặc buộc trẻ em đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm của người phạm tội. Tuy nhiên, trong thực tiễn hiện nay thì nhiều trường hợp, người phạm tội ép buộc trẻ em phải biểu diễn các hành vi khiêu dâm, đóng phim khiêu dâm hoặc buộc trẻ em phải xem những hình ảnh khiêu dâm… Đây đều là những hành vi nguy hiểm cho xã hội làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của trẻ em, khách thể được pháp luật hình sự đặc biệt bảo vệ.

Do vậy, việc bổ sung thêm tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147 BLHS năm 2015) là rất cần thiết và đáp ứng được yêu cầu phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ hiện nay.

Khi BLHS năm 2015 có hiệu lực thi hành sẽ là công cụ để nghiêm trị những hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm cũng như các hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em và góp phần bảo vệ quyền con người quyền của trẻ em.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận