Thứ năm, 14/11/2019 10:33 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Những điểm mới về Luật Ngân sách Nhà nước và công tác điều hành ngân sách năm 2017

23/08/2016, 06:38 (GMT+7)

Luật Ngân sách Nhà nước 2015 quy định ngân sách cấp tỉnh được bội chi và bội chi của ngân sách cấp tỉnh được tổng hợp vào bội chi ngân sách Nhà nước, do Quốc hội quyết định.

Để bảo đảm quản lý chặt chẽ việc cho vay nợ của ngân sách tỉnh, phù hợp khả năng trả nợ, đảm bảo an toàn nợ công và thông lệ quốc tế, khuyến khích địa phương tăng thu, luật quy định khống chế mức giới hạn vay của ngân sách địa phương tính trên số ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, thay vì khống chế mức huy động trên chi đầu tư xây dựng cơ bản như hiện nay.

Về chi trả nợ gốc tiền vay của ngân sách Nhà nước, Điều 4 của luật quy định về phạm vi ngân sách Nhà nước bao gồm thu, chi, bội chi khoản vay để bù đắp bội chi và các khoản vay để trả nợ gốc vay; chi trả nợ gốc không phải là khoản chi của ngân sách Nhà nước.

Ngoài nguồn trả nợ gốc tiền vay của ngân sách từ các khoản vay quy định trong phạm vi ngân sách nêu trên, luật 2015 (Điều 7; 59; 72) quy định nguồn chi trả nợ gốc còn có bội thu ngân sách, từ tăng thu, tiết kiệm chi so với dự toán trong quá trình chấp hành ngân sách, kết dư ngân sách.

Về điều chỉnh nguồn thu trong trường hợp thu ngân sách có biến động tăng đột biến trong thời kỳ ổn định ngân sách, 2015 quy định: Trường hợp đặc biệt có phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách làm ngân sách địa phương tăng thu lớn thì số tăng thu phải nộp về ngân sách cấp trên.

Chính phủ trình Quốc hội, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định thu về ngân sách cấp trên số tăng thu này và thực hiện bổ sung có mục tiêu một phần cho ngân sách cấp dưới để hỗ trợ đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở địa phương theo dự án được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Về dự phòng ngân sách, luật 2015 bổ sung thêm nội dung được sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách gồm: khắc phục thảm họa; dịch bệnh; cứu đói và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình mà chưa được dự toán; hỗ trợ các địa phương khác khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa nghiêm trọng.

Luật cũng quy định thẩm quyền và giám sát việc sử dụng dự phòng ngân sách theo đó, Chính phủ quy định việc sử dụng ngân sách Trung ương, định kỳ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội kỳ họp gần nhất, UBND tỉnh báo cáo thường trực HĐND, báo cáo HĐND kỳ gần nhất.

Đồng thời luật quy định giảm tỷ lệ dự phòng xuống còn từ 2 – 4% tổng chi ngân sách.

THANH SA- TS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận