Thứ tư, 22/08/2018 04:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Những điểm mới về xóa án tích

25/09/2017, 06:35 (GMT+7)

Khái niệm xóa án tích được Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: “Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án”.

Bạn hungthanh@gmail.com hỏi những quy định về xóa án tích của Bộ luật Hình sự năm 2015, những điểm mới so với luật cũ. Luật sư cho biết rõ về các trường hợp được xóa án đương nhiên.

Trả lời: So với quy định về xóa án tích của Bộ luật Hình sự năm 1999, thì  Bộ luật Hình sự năm 2015 có nhiều quy định mới có lợi hơn cho người đã chấp hành xong bản án và người phạm tội mới. Khái niệm xóa án tích được Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: “Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án”.

Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt thì không bị coi là có án tích (Khoản 2 Điều 69 Bộ luật Hình sự 2015).

Thứ nhất hiểu thế nào là đương nhiên xóa án tích: Đương nhiên được xóa án tích nếu không phạm tội mới được áp dụng đối với người bị kết án nếu không phải về các tội: Xâm phạm an ninh quốc gia (Chương XIII) và các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh (Chương XXVI) của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 70 của Bộ luật này.

- Thời hạn đương nhiên xóa án tích: Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không phạm tội mới trong thời hạn:

 + 1 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo.

+ 2 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 5 năm.

 + 3 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 5 năm đến 15 năm.

 + 5 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

 Nếu người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn nêu trên thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung (trừ thời hạn đối với hình phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng được giảm án).

 - Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành án, người đó không phạm tội mới trong thời hạn nêu trên.

Cách tính thời gian xóa án tích được quy định như sau:

-  Người bị kết án chưa được xóa án tích mà thực hiện hành vi phạm tội mới và bị tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn để xóa án tích cũ được tính lại kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo của bản án mới hoặc từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành.

 - Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội mà có tội thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích, có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của tòa án thì căn cứ vào thời hạn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người đó.

- Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

Ngoài ra luật còn quy định về xóa án tích theo quyết định của tòa án và xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận