Thứ bảy, 15/12/2018 04:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Những hành vi bị cấm trong khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi

08/11/2012, 09:52 (GMT+7)

Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi?

* Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 8 và Điều 28 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi năm 2001 các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

- Nghiêm cấm các hành vi xâm hại đến công trình thủy lợi; chiếm dụng, sử dụng trái pháp luật thủy lợi phí, tiền nước, phí xả nước thải.

- Lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; các hoạt động gây cản trở đến việc quản lý, sửa chữa và xử lý công trình khi có sự cố; 

Các hành vi trái phép gây mất an toàn cho công trình thủy lợi trong phạm vi bảo vệ công trình, bao gồm:

+ Khoan, đào đất đá, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi gây mất an toàn cho công trình;

+ Sử dụng chất nổ gây hại; tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi phục vụ lợi ích công cộng;

- Thải các chất thải độc hại, nước thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn cho phép vào công trình thủy lợi;

- Vận hành công trình thủy lợi trái với quy trình, quy phạm kỹ thuật đã được quy định;

- Các hành vi khác gây mất an toàn cho công trình thủy lợi.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận