| Hotline: 0983.970.780

Những khó khăn, bất cập trong thực hiện một số mô hình tại xã Liêm Túc

Thứ Ba 24/11/2020 , 08:35 (GMT+7)

Ngày 17/11 Báo NNVN đăng bài “Tỉnh đoàn Hà Nam bỏ rơi “đứa con” Liêm Túc”, để có góc nhìn đa chiều, chúng tôi đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam...

Góp phần đưa Liêm Túc về đích NTM năm 2018

Ngày 26/11/2015, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam phối hợp với Đoàn khối các Cơ quan Trung ương và Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015 – 2020 và 2020 – 2025 tại xã Liêm Túc-một trong những nơi nghèo nhất của tỉnh. Chương trình có 5 nội dung cụ thể: tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng; áp dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế nông thôn; tham gia xây dựng đời sống văn hóa nông thôn; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương; tham gia xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn.

Đây là sự phối hợp 3 bên với mục đích phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Trung ương và tỉnh Hà Nam. Trách nhiệm chung của 3 bên hàng năm là phải tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả để cùng xem xét, điều chỉnh bổ sung các nội dung cho phù hợp. Trách nhiệm cụ thể: Đoàn khối các cơ quan Trung ương phối hợp với tỉnh đoàn Hà Nam, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm xây dựng các nội dung của chương trình tại xã Liêm Túc; Triển khai chương trình tới các đơn vị trực thuộc Đoàn khối các cơ quan trung ương; Giúp địa phương hoàn thiện lại bản đồ quy hoạch phát triển kinh tế; Chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng trong nông nghiệp; Kết nối doanh nghiệp cùng tham gia; Là đơn vị thường trực có trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo triển khai các nội dung trong chương trình.

Tỉnh đoàn Hà Nam phối hợp, ban hành các văn bản liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; Phối hợp với Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình; Chỉ đạo các đoàn cơ sở triển khai thực hiện; Huy động lực lượng đoàn viên thanh niên từ tỉnh đến cơ sở tham gia; Cử cán bộ xuống khảo sát và theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc, đồng thời thông báo kết quả định kỳ, đột xuất cho Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Lễ khởi công công trình giao thông ở xã Liêm Túc. Ảnh: TĐ

Lễ khởi công công trình giao thông ở xã Liêm Túc. Ảnh:

Cuối năm 2018 Liêm Túc được công nhận là xã NTM, hoàn thành sớm trước 2 năm so với đề án của xã đã thể hiện một phần hiệu quả của Chương trình phối hợp giai đoạn 2015 – 2020 giữa Tỉnh đoàn Hà Nam, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm.

Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Liêm Túc, Ban thường vụ Huyện đoàn, các phòng, ban chức năng, các hội, đoàn thể của huyện phối hợp cùng thực hiện; Cử cán bộ tham gia đoàn khảo sát, kiểm tra theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nội dung.

Để cụ thể hóa chương trình phối hợp, 14 mô hình đã được hoạch định, cụ thể như: Thành lập HTX thanh niên; Tiếng kẻng học bài, Thầy cô đến thăm nhà em, Cùng nông dân thoát nghèo; Nông nghiệp công nghệ cao; Cánh đồng hữu cơ; Xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương, Xây dựng khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội…

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Tỉnh đoàn Hà Nam và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã kêu gọi hơn 500 triệu đồng hỗ trợ thực hiện các mô hình tại xã Liêm Túc như: xây 1 sân khấu ngoài trời, làm 1 đường giao thông nông thôn, tặng 1 máy vi tính, 2 máy lọc nước, tivi, xây dựng 3 nhà tình nghĩa; 2 máy làm đất, xây dựng vùng trồng rau hữu cơ, tập huấn kỹ năng canh tác nông nghiệp, hỗ trợ thanh niên phát triển mô hình, tư vấn lao động việc làm; hỗ trợ thành lập HTX thanh niên Liễu Đôi, hỗ trợ 10 hộ gia đình theo mô hình cùng nông dân thoát nghèo; cung cấp 11 kẻng học bài, 2 tuyến đường thắp sáng đường quê, 1 tuyến đường cây thanh niên; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân...

Những cái còn dở dang

Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam, Chương trình phối hợp tại xã Liêm Túc đã có những mô hình hiệu quả rõ rệt như: khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội; cùng nông dân thoát nghèo; thắp sáng đường quê…Tuy nhiên một số mô hình triển khai còn nhiều bất cập như trồng rau hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, HTX thanh niên Liễu Đôi, tiếng kẻng học bài...như báo Nông nghiệp Việt Nam đã phản ánh.

Kiểm tra mô hình rau sạch ở Liêm Túc. Ảnh: TĐ

Kiểm tra mô hình rau sạch ở Liêm Túc. Ảnh:

Mô hình cánh đồng hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao đã được Đoàn khối cơ quan Trung ương, Tỉnh đoàn Hà Nam hỗ trợ về kỹ thuật, giống cây trồng, vốn và giới thiệu đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện thì chất lượng, sản lượng rau không đảm bảo để đáp ứng với điều kiện đầu vào của các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch. Mô hình tiếng kẻng học bài đã được cán bộ Tỉnh đoàn hướng dẫn cụ thể, tuy nhiên khi áp dụng vào thực tế thì các thôn lại lựa chọn vị trí đặt chưa phù hợp, nề nếp gõ không đảm bảo nên tiếng kẻng thưa dần.

HTX thanh niên Liễu Đôi được Tỉnh đoàn Hà Nam giúp đỡ về quy trình thành lập, các vấn đề pháp lý. Một số thành viên trong HTX cũng được Tỉnh đoàn quan tâm, hỗ trợ vốn vay. Tuy nhiên, khi vận hành, Ban Giám đốc, các thành viên của HTX chưa phát huy được sự chủ động, linh hoạt trong điều hành mô hình kinh tế tập thể, chưa hỗ trợ hiệu quả cho các thành viên. Việc sản xuất còn mang tính chất nhỏ lẻ, tự phát, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên với nhau...

Nguyên nhân và bài học

Một thanh niên nuôi lợn rừng ở xã Liêm Túc. Ảnh: NNVN

Một thanh niên nuôi lợn rừng ở xã Liêm Túc. Ảnh: NNVN

Một chương trình được xây dựng quy mô của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và tổ chức Đoàn các cấp nhưng sau 5 năm một số mô hình chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam nhiệm vụ khi ký kết phối hợp đã được xác định rõ: Tổ chức đoàn cấp tỉnh, cấp trung ương và cấp ủy, chính quyền cấp trên chỉ góp phần kêu gọi, hỗ trợ nguồn lực để địa phương đó có thể đạt hiệu quả cao nhất xây dựng NTM chứ không thể làm thay người dân địa phương. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã về chương trình xây dựng NTM vừa qua còn hạn chế, đặc biệt là tuyên truyền để người dân thấy được vai trò chủ thể của mình trong việc này.

Bởi thế, một số người dân khi tham gia các mô hình thanh niên, người được thụ hưởng các nguồn lực hỗ trợ của xã còn tâm lý trông chờ, ỷ lại, không thực sự nỗ lực, chủ động thực hiện, chưa thực sự coi đây là trách nhiệm và quyền lợi của mình. Sau khi đi vào hoạt động một số mô hình đã bị “chết yểu” vì không có cán bộ đoàn ngày ngày tới đôn đốc, hướng dẫn.

Bên cạnh đó, vai trò cầu nối của cấp ủy Đảng, chính quyền xã chưa thể hiện rõ nét. Việc phối hợp lựa chọn đối tượng thực hiện các mô hình, nắm bắt tình hình triển khai các mô hình và phản ánh với Tỉnh đoàn Hà Nam, Đoàn khối các cơ quan Trung ương cũng như Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm chưa được xã thực sự quan tâm. Do đó đã không kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Một nguyên nhân khác dẫn tới khó khăn trong việc thực hiện chương trình phối hợp là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ cuối năm 2019 đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ đó, công tác vận động doanh nghiệp tham gia hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ các mô hình và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại xã cũng nhiều hạn chế.

Kết thúc giai đoạn 2015 – 2020, giai đoạn 2020 – 2025, Tỉnh đoàn Hà Nam, Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Huyện ủy – UBND huyện Thanh Liêm sẽ tiếp tục có những đánh giá cụ thể, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, cách làm, cách triển khai sao cho phù hợp với tình hình thực tế hơn tại xã Liêm Túc.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Hải Phòng:Trưởng Công an xã Gia Minh đứng nhìn doanh nghiệp bị hủy hoại tài sản?

Hải Phòng:Trưởng Công an xã Gia Minh đứng nhìn doanh nghiệp bị hủy hoại tài sản?

Không có chính quyền đoàn thể, không phải hoạt động cưỡng chế, một nhóm người “lạ” tự xông vào phá, dỡ tài sản của doanh nghiệp trước sự chứng kiến của Trưởng Công an xã.

Sản xuất khẩu trang không đảm bảo chất lượng, bị xử lý như thế nào?

Sản xuất khẩu trang không đảm bảo chất lượng, bị xử lý như thế nào?

Thời gian qua, lực lượng QLTT toàn quốc đã phát hiện và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất khẩu trang y tế không đảm bảo chất lượng.

Đất cho cán bộ mượn qua hai thế kỷ biến thành… đất công!

Đất cho cán bộ mượn qua hai thế kỷ biến thành… đất công!

Một hộ dân ở Sóc Trăng cho cán bộ mượn đất từ cuối thế kỷ trước đòi chưa được, mới đây, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ cho rằng đấy là đất công.

Những câu chuyện đẫm nước mắt trong vụ lật thuyền ở Huế

Những câu chuyện đẫm nước mắt trong vụ lật thuyền ở Huế

Những người may mắn thoát chết trong vụ lật thuyền ở Thừa Thiên - Huế kể lại câu chuyện trong phút giây sinh tử, ai nghe cũng không cầm nổi nước mắt.